fbpx Bok som berører Hopp til hovedinnhold

Bok som berører

Bokfakta

Boktittel: Samtalen i eldreomsorgen
Forfatter: Ken Heap
Forlag: Kommuneforlaget, 2012
Sidetall:
ISBN: 978-82-44-62037-6

Anmeldelse:

Anmeldelse: Ken Heap var sosionom og terapeut og hadde et aktivt yrkesliv som foreleser og forfatter. Samtalen i eldreomsorgen ble først publisert i 1990. Denne boken er fjerde utgave og ble publisert etter hans død i 2009. Redigeringsarbeidet er blitt avsluttet av hans datter.

Boken er delt inn i fire hovedbolker. Den første delen omhandler betydningen av samtale med eldre. Forfatteren viser til ulike kommunikasjonsmetoder og legger vekt på forhold som sansesvikt, forvirringstilstander og hukommelsessvikt. I del to presenteres minner og erindringsfortellinger som metode og betydningen av realitetsvurdering og validering. Del tre viser til teorier og behandling relatert til kriser og sorg i alderdommen. Den siste delen presenterer et kasusresymé hvor forfatteren beskriver betraktninger om uforløst sorg.

Grunnleggende prinsipper om mellommenneskelige relasjoner knyttet til kommunikasjon med eldre er mye de samme i dag som for 30–40 år siden. Forfatteren belyser ulike teorier og metoder med eksempler som tilsynelatende er tidløse. Likevel er enhver fortelling preget av sin tid. I dag handles det for eksempel ikke på postordre, men på nett. Hvor lenge er det mulig å redigere en bok før innholdet oppleves uaktuelt? På 1990-tallet var realitetsorientering, reminisens og validering nye metoder som vakte optimisme. Mange sykepleiere ser betydningen av å benytte minnearbeid på ulike måter. Å få snakke ut om traumatiske opplevelser kan skape ro, forsoning og mening også hos de aller eldste.

 I dag er vi opptatt av erfaringsbasert kunnskap. En fagbok utgitt i 2012 burde inkludert langt flere nyere forskningsartikler som viser effekten av ulike metoder som er benyttet.

For å bøte på foreldete referanser har det blitt føyd til en ekstra litteraturliste i boken, delt inn etter bokens fire hoveddeler. Her burde forlaget tatt seg tid til å integrere referansene i teksten og fjernet noen av de mest uaktuelle kildene.

Boken egner seg for helse- og sosialarbeidere som trenger ny kunnskap og muligheter til å forbedre sin samtaleteknikk i arbeidet med eldre. Bokens styrke er forfatterens menneskekunnskap og kloke tilnærming i sine kasuistikker. Eksemplene berører én som leser. Boken presenterer eldres behov i ulike situasjoner. Den gir ettertanke og kan være et bidrag til økt innsikt om en aktiv alderdom, enten vi er fagpersoner eller medmennesker.