fbpx Bra om bipolare lidelser Hopp til hovedinnhold

Bra om bipolare lidelser

Bokfakta

Boktittel: Bipolare lidelser
Forfatter: Britt Haver, Kjetil J. Ødegaard og Ole Bernt Fasmer
Forlag: Fagbokforlaget, 2012
Sidetall:
ISBN: 978-82-450-0585-1

Anmeldelse:

Anmeldelse:Bipolar lidelse er en svært sammensatt og alvorlig psykisk sykdom, både for dem som rammes og deres pårørende. For helsevesenet er lidelsen en stor utfordring, siden ingen sykdomsforløp er like og sykdommen er så sammensatt og mangeartet.

Med denne boken kan både sykepleiere og andre fagfolk lære om hvordan sykdommen best kan behandles, mens pasienter og pårørende vil finne økt kunnskap og forståelse. Ifølge forfatterne er det mulig å få bipolare lidelser delvis eller helt under kontroll med adekvat behandling.

Redaktørene Brit Haver, Ketil J. Ødegaard og Ole Bernt Fasmer tilhører det medisinske miljøet i Bergen, men fagfolk fra hele landet bidrar til denne boken. De skriver godt og grundig om forskjellige temaer, som hvilken medisin som passer best til de forskjellige typene bipolar lidelse, og bivirkninger. Hvordan bør en pasient følges opp, hvilke tiltak settes inn? Hva med dem som lider av ADHD, epilepsi og migrene? Hva med barn og unge?

De viser også til ny forskning, for eksempel innenfor genetikk og hjerneforskning, og forklarer hvordan man stiller en diagnose når sykdomsbildet er så sammensatt, med store variasjoner blant enkeltindivider.

Bokas forfattere understreker hvor viktig det er at pasientene (og deres behandlere) ikke avslutter medisineringen, selv om pasienten synes å ha vært symptomfri lenge. De påpeker nødvendigheten av at pasient og behandler utarbeider en strategi, sammen med pårørende, om hvilke tiltak pasienten skal foreta når symptomtrykket øker, enten det er i form av tegn på depresjon eller mani. De gir konkrete råd om hvilke hensyn en pasient bør ta til sin sykdom, som at et mest mulig stabilt liv med gode søvnvaner gjør risikoen for tilbakefall mindre, og at rus kan forsterke sykdommen og gjøre livssituasjonen enda vanskeligere. De eksemplifiserer dette ved å ha med en rekke sitater fra pasienter. Dette er pasienter som har hatt sine utfordringer, men som nå bedre klarer å leve med sykdommen.

Boka er gjennomarbeidet og vil kunne være med på å lette hverdagen for mennesker med denne diagnosen, uansett fagbakgrunn og uten forkunnskaper om psykiske lidelser. Den er lettlest, oversiktlig og logisk inndelt i en rekke forskjellige kapitler. Det er lett å slå opp i akkurat det emnet man søker dypere kunnskap i.