fbpx Endelig en bok om praktisk klokskap Hopp til hovedinnhold

Endelig en bok om praktisk klokskap

Bokfakta

Boktittel: Livsanskuelser - filosofi, etik og religion
Forfatter: Jens Rasmussen
Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbeid med Dansk sygeplejeråd, 2011
Sidetall:
ISBN: 978-87-17-04234-6

Anmeldelse:

Anmeldelse: Jeg ble raskt fanget av bokens tittel og forfatterens modige og ambisiøse intensjoner. Tre store fagområder, filosofi, etikk og religion, veves sammen i en og samme bok med helsetjenestens menneskesyn i sentrum.

Begrepet livsanskuelser fokuserer på menneskets tenkning, dets eksistens, livsvilkår og alt det som er større enn mennesket selv, det vil si naturen og Gud.

Boken introduseres som den første grunnbok om livsanskuelser for utdanning av helsepersonell, der særlig pleiepersonell og leger er målgrupper.

Jens Rasmussen er en meget erfaren sykehusprest, underviser, forfatter og teolog. At nettopp han har gått løs på begrepet livsanskuelser i helsetjenesten i vår tid gjør boken særlig interessant. Fagfeltet er sårbart og omfattende, og forfatteren evner både forenklingens kunst, det tidsaktuelle, det multikulturelle, det tverrprofesjonelle og det praksisnære på en treffende måte.

Boken er organisert i fire hoveddeler.

Del I omhandler filosofihistorie, den tankemessige bakgrunn for forskjellige livsanskuelser, der forfatteren tegner både et historisk og tidsaktuelt bilde av sentrale utviklingstrekk.

Del II handler om etikk, problemstillinger og dilemma. Vi inviteres inn i et fyldig kapittel om kompleksiteten i moralsk praksis, praksisnære tidsaktuelle eksempler som designerbabyer, abortlovgivning, barnløshet, anonyme sæddonorer, ventelister, genteknologi, organdonasjon, aktiv dødshjelp og palliativ kultur. Relevante og kontroversielle eksempler presenteres på måter som gir plass for ulike livsanskuelser og normative ståsted.

Del III setter søkelyset på den åndelige omsorgen, om samtalen ved eksistensielle og religiøse problemstillinger. Med utgangspunkt i Løgstrups suverene livsytringer inviteres vi inn i krisesamtalene, krisereligion og lidelsens problem i omsorgen.

Del IV setter søkelyset på religiøse livsanskuelser, kristendom, islam og hinduisme der den religiøse og tverrkulturelle dimensjon beskrives grundig med forskrifter og ritualer. Deretter følger et fyldig kapittel om samtalen på bakgrunn av livsanskuelser.

Boken egner seg også godt som oppslagsverk. De praksisnære beskrivelser med flere gode case vil være nyttige i utdanningssituasjoner.

Boken har omfattende referanselister og begrepsregister, den er overraskende lettlest med repeterende pedagogisk struktur og oversiktlig framstilling. Den har tiltalende layout med rødoransje tekstbokser som gjør kjernespørsmål i alle kapitlene tydelige.

Boken er svært relevant for sykepleiere både i grunn, videre- og etterutdanning, og for helse- og omsorgsarbeidere generelt. Vi må erkjenne at den eksistensielle og åndelige omsorgen utøves med stor grad av tilfeldighet, og preges av utydelige kriterier til kompetanse og kvalitet. Kompleksiteten i vanskelige valg og etiske dilemma fremmer i tiltakende grad krav til relasjonell, eksistensiell og etisk kompetanse. Denne boken kommer i rett tid.