fbpx Nyttig etikk Hopp til hovedinnhold

Nyttig etikk

Bokfakta

Boktittel: La etikken blomstre i praksis - En bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen
Forfatter: Edel Johanne Austli Børslett, Gerhard Heilmann, Lillian Lillemoen og Reidar Pedersen
Forlag: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo og Bærum kommune, 2011
Sidetall:
ISBN: 978-82-994957-2-1

Anmeldelse:Etikk, kompetanse og kvalitet er tett sammenvevd. Fagpersoner, administrativt personale og den politiske ledelsen i Bærum kommune så betydningen av å satse på kompetanseheving innen etikk og refleksjonsarbeid. Derfor satte de i gang et etikkprosjekt. Denne boken er et resultat av et prosjekt som har gått over en treårsperiode, der målet har vært å gi brukerne bedre tjenester.

Etikkprosjektet skulle engasjere flest mulig av de ansatte og boka forteller om ulike valg som ble gjort underveis. Prosjektet var systematisk oppbygd og fem forskjellige tjenestesteder ble involvert.

Etikkskolering var en av hjørnesteinene i prosjektet. Alle ansatte har fått tilbud om grunnkurs i etikk (totalt åtte timer). Det ble opprettet refleksjonsgrupper lokalt med kvalifiserte fasilitatorer. De etiske refleksjonene tok utgangspunkt i aktuelle utfordringer i den enkeltes arbeidshverdag. For å kunne håndtere mer kompliserte etiske utfordringer opprettet kommunen en egen klinisk etikk-komité (KEK). Å være medlemmene av KEK krevde videre etikkskolering. Kommunen valgte å ha både en jurist og teolog representert.

Forfatterne beskriver hvordan kommunen har innhentet ekstern kompetanse, spesielt fra Senter for medisinsk etikk. Prosjektet bygger også på erfaringer fra Norsk Sykepleierforbund sitt etikkarbeid og Kommunenes Sentralforbund sin etikksatsing.

Boken beskriver kort hva som kjennetegner etikk og moral og gir leserne en rask repetisjon av etisk teori og begreper. Leserne får konkrete eksempler på hva refleksjonsarbeid innebærer: Å stimuleres til å gjøre egne assosiasjoner.

Boken gir en god innføring i hvordan en kommune praktisk kan få gjennomført satsning på etikk. Kompetansehevning koster penger. Forfatterne mener det å satse på etikk vil gi kommunen gevinst på sikt.

For mindre kommuner vil jeg anbefale å samarbeide på tvers av kommunegrensene. I påvente av mer formell organisering, kan en to-tre kollegaer laste ned etikkboken fra nettet og la seg inspirere til felles refleksjon.

Boka kan fritt lastes ned fra nettet.

Pdf ligger til høyre på siden.

 

Annonse
Annonse