fbpx Digitale danske pasienter Hopp til hovedinnhold

Digitale danske pasienter

Bokfakta

Boktittel: Den digitale patient
Forfatter: Jacob Birkler og Mads R. Dahl
Forlag: Munksgaard Danmark, 2011
Sidetall:
ISBN: 9788762810372

Anmeldelse:Det har de seinere årene kommet flere bøker om digitalisering av helsevesenet. Denne boken er dansk, og med en online personlig helsejournal og annen satsning på elektronisk kommunikasjon, ligger Danmark et hakk foran Norge i digital kontakt med helsevesenet.

I Norge har vi helsenorge.no, som gradvis vil utvides til å inneholde flere online-tjenester. På sundhed.dk kan danskene allerede finne mye av sin egen helseinformasjon på et sikkert nettsted. På nett kan de skrive til journalen om hva de for eksempel ønsker i forhold til organdonasjon.

En stadig digital utvikling av helsevesenet, der all informasjon skal gå elektronisk mellom helsevesenet på den ene side og bruker på den annen side, problematiseres i denne boken. Det argumenteres med at dette går ut over noen grupper, deriblant eldre, som blir et B-lag i et samfunn som blir mer og mer digitalt.

Bokens styrke er problematiseringen og drøftingen av de etiske sidene rundt digitaliseringen av sensitive helseopplysninger. Kan helsepersonell i større grad erstatte den fysiske pasient med en digitalisert pasient, når dataene blir så mange og grundige? Den litauiske filosofen Emmanuel Lévinas sine tanker om at det å se en annen i ansiktet belyser betydningen av å være nær den en skal hjelpe. Noe mistes når en ikke ser en annen i øynene. Nærheten kan lett bli fraværende når helsepersonell forholder seg til den digitale pasienten mer enn den faktiske pasienten. Forfatterne ønsker å skape mer debatt ved ikke å se seg blind på fordelene, men også reflektere over det vi taper med digitaliseringen.

I elektroniske pasientjournaler klassifiseres og diagnostiseres pasientens tilstand i ferdige sjekkbokser. Slik kan teknologi fjerne terminologien og redusere språklige nyanser som kunne gjort beskrivelsen av pasienten bedre. Det kan bli vanskeligere for helsepersonell å bli oppmerksomme på signaler og symptomer som faller utenfor fastsatte kategorier og klassifiseringskoder. Det argumenteres for at digitaliseringen må bli mer pasientsentrert og at helsepersonell skal ha mer å si i utviklingen av informasjonsteknologi i helsevesenet.

For norske forhold er nok ikke dette et førstevalg som nybegynnerbok om digitale pasienter. Den vil imidlertid være nyttig for de som er interessert i feltet og som ønsker å få kjennskap til danske forhold og etiske betraktninger.

Annonse
Annonse