fbpx Viktig å vite om søvn Hopp til hovedinnhold

Viktig å vite om søvn

Bokfakta

Boktittel: Eldre og søvn
Forfatter: Anne M. Wolland og Mona Skard Heier
Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2011
Sidetall:
ISBN: 978-82-02-35931-7

Anmeldelse:

Anmeldelse:Bemanningsnormene for både kommunehelsetjenesten og sykehusetaten er basert på at de fleste pasientene skal sove om natten. Ofte er ikke virkeligheten slik. Det kan være mange grunner til at en eldre pasient ikke får sove. Dersom man som sykepleier hadde hatt noe mer kunnskap, ville kanskje både de gamle og sykepleierne fått roligere netter.

Legene Wolland og Heier er begge spesialister i nevrologi og klinisk nevrofysiologi, og de har lang erfaring med pasientbehandling og forskning. Leseren får først en kort innføring i fenomenet søvn og hvordan søvnen forandrer seg med alderen. Boken gir informasjon om hvordan aktuelle sykdommer og medikamenter påvirker søvnen. Forfatterne viser hvor sammensatt årsakene til søvnforstyrrelser kan være. Søvnproblemer blant eldre kan behandles, men det er få enkle løsninger. Det er viktig med individuell tilpassing.

Forfatterne gir konkrete råd, særlig nyttig er en oversikt over vanlig brukte medikamenters virkning på søvnen. Forfatterne viser til en norsk undersøkelse, hvor gjennomsnittlig søvnlengde for menn var 6,52 timer og for kvinner 7,11. En annen undersøkelse som fulgte middelaldrende kvinner i 14 år, viste at den gruppen som sov mellom 5-6 ½ time hadde best overlevelse. Så frykten for å få for lite søvn kan være ubegrunnet.

Boken gir også eksempler på hva en selv kan gjøre for å få tilstrekkelig god søvn. Et viktig anliggende er at soverommet er for søvn, ikke arbeid eller tv-titting.

Boken er både faglig og pedagogisk svært godt tilrettelagt med figurer, faktaruter, gode kasuistikker med spørsmål og svar på aktuelle problemer. I vedleggene er det eksempler på søvndagbok og ulike sjekklister. Boken inneholder en fyldig referanseliste med aktuelle forskningsartikler.

Forfatterne henvender seg fortrinnsvis til helsefaglig personell. Eldre som ønsker å lære mer om sine søvnproblemer bør få informasjon som er skreddersydd for den enkelte.

Livskvalitet er nært knyttet sammen med et godt søvnmønster. Kunnskapen som blir formidlet gjennom denne boken er verd å bringe videre både til våre pasienter og medmennesker.