fbpx Vegetarmat i vitenskapelig lys Hopp til hovedinnhold

Vegetarmat i vitenskapelig lys

Bokfakta

Boktittel: Verdt å vite om vegetarmat
Forfatter: Vibeke Videm
Forlag: Dyade, 2010
Sidetall:
ISBN: 978-82-914-0519-3

Anmeldelse:

Anmeldelse: «Verdt å vite om vegetarmat » handler mye om viktige bestanddeler i kosten og matvarer i et vegetarisk kosthold. Forfatteren Vibeke Videm er lege og professor i immunologi.

Vibeke Videm skal ha respekt for at hun tilkjennegir sitt vitenskapelige ståsted, som baserer seg på såkalt anerkjent medisinsk-vitenskapelig ernæringskunnskap, i motsetning til mye annet som publiseres. Jeg forstår det slik at det kun er medisinere som ser verden slik som forfatteren, som inkluderes. Videm vil neppe betrakte en fenomenologisk tilnærming som vitenskap.

For dem som deler hennes syn er dette en meget god bok.

Videm skriver om negative helseeffekter av koffeinholdige drikker som kaffe, kakao, grønn og svart te. Hun viser til svakheter ved forskning som viser at spesielle innholdsstoffer i grønnsaker er gunstige. Innvendingen hennes er at studiene er gjort med isolerte substanser i høye konsentrasjoner i cellekulturer. Et synspunkt som vil være musikk i ørene til alle som har hevdet at det ikke holder å plukke ut en bestanddel fra en plante og lage et helsebringende eller kurativt produkt ut av det.

Gjennom boken får jeg en forståelse av at alt myndighetene godkjenner, er bygget på såkalt objektiv forskning hvor ingen næringsinteresser er involvert. Her mener jeg Videm fungerer som et mikrofonstativ for myndighetens politikk. Hun har ingen motforestillinger til klor i drikkevann, fluortannkrem, kunstige søtningsmidler og bruk av mikrobølgeovn.

Det er en krevende øvelse å trekke ut det som er verdt å vite om vegetarmat, men det er i begrensningens kunst at mesteren viser seg. Boken er meget godt skrevet. Videm er flink til å forklare begrep og faguttrykk. Men det er ikke sikkert alle er fortrolige med de matematiske tegnene for større og mindre enn og forkortelser som bygger på det greske alfabet.

Oversikten over de rundt 170 kilder er svært ryddig, og det er interessant at den eneste kilden som er funnet verdig når det gjelder alternativ medisin er den som hevder helserisiko ved bruk av fennikelte. Stikkordregisteret er imponerende.

Allerede på forsiden signaliserer fargerike og vakre bildet av belgfrukter hva boken skal handle om og at forfatteren vektlegger belgfrukter i et vegetarisk kosthold. Bildebruken er forbilledlig og fantastisk flott. Det sammen gjelder bokens layout.