fbpx Det handler om anerkjennelse Hopp til hovedinnhold

Det handler om anerkjennelse

Menn er både på bunnen og toppen i samfunnet.

Bokfakta

Boktittel: Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet
Forfatter: Arne Klyve
Forlag: Folio forlag, 2009
Sidetall:
ISBN: 978-82-92915-04-2

Anmeldelse:Det er sjelden en fagbok har gjort så stort inntrykk på meg som denne. Boken handler om de unge menn som i større og større grad faller utenfor det samfunnsmessige fellesskapet. Den fokuserer på et glemt tema i offentlig debatt i Norge.

Forfatteren Arne Klyve arbeider i rusomsorgen og kjenner de konkrete konsekvensene av det han skriver om. Menn er både på bunnen og toppen i samfunnet. Avindustrialiseringen og kunnskapssamfunnet har gjort en stor gruppe unge menn til tapere. Kunnskaps- og servicesamfunnets ofte myke verdier, har tatt over for det «harde» og maskuline som var fremtredende da maskinhaller og verft var dominerende arbeidsarena for menn. Dette er et internasjonalt fenomen.

I boken refererer Klyve stadig til tysk erfaring og forskning. Han viser hvordan gutter som faller utenfor i skolesystemet trekkes til høyreradikale miljøer i Tyskland. Her finner de mening og en opplevelse av styrke og fellesskap. Det samme kan vi se når de unge og frustrerte guttene søker trøst i rus og destruktive fellesskap. Her opplever de å være blant sine egne. Når selvtilliten svikter, skapes det en selvtillit basert på falske verdier i fellesskapet som er individuelt styrkende, men også nedbrytende og ødeleggende for både personer og samfunn.

Jeg leser boken som et varsel om det som kan komme om vi ikke i større grad klarer å integrere de sinte unge mennene, som har god grunn til å føle seg sviktet, i konstruktive fellesskap. Klyve ønsker seg et varmere samfunn der anerkjennelse er et nøkkelord. Han er skeptisk til den kursen de kapitalistiske samfunnene har valgt. Utstøtingen og arbeidsløsheten øker og vil få store samfunnsmessige konsekvenser. Medisinering er ikke veien å gå. Anerkjennelsen kommer ikke via piller og terapi, men gjennom politisk handling.

Anerkjennelse er et begrep han ofte tyr til. På mange måter handler boken om nettopp det.

«Sinte unge menn» gir leseren viktige og nyttige perspektiver og lyst til videre lesing. Den er lettlest, med få kompliserte og fremmedgjørende sosiologiske uttrykk. Arne Klyve formidler godt sitt sterke engasjement og legger vekt på de store linjene. Han ønsker å vekke leseren til handling. Det smittet over på meg. Jeg anbefaler boken til alle som har med ungdom å gjøre, men vel så mye til politisk opptatte som vil lære å ta til seg appellen om å skape et samfunn båret oppe av anerkjennelse.

Annonse
Annonse