fbpx Verktøy for brukermedvirkning Hopp til hovedinnhold

Verktøy for brukermedvirkning

Bokfakta

Boktittel: Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
Forfatter: Marianne Storm, med bidrag fra Åslaug Botnevik Rennesund og Målfrid J. Frahm Jensen
Forlag: Gyldendal
Sidetall:
ISBN: 978-82-05-39166-6

Anmeldelse:

Anmeldelse: Brukermedvirkning har fått en politisk og lovmessig forankring innenfor feltet psykisk helse. Men hvordan få til brukermedvirkning i praksis? Dette er meget aktuelt for alle som arbeider innenfor helsefeltet, og det viktigste temaet for forfatterne i denne boka.

Marianne Storm er sykepleier og doktorgradsstipendiat innenfor ledelse, og medforfatterne har god innsikt i feltet psykisk helse, hva gjelder både det faglige og brukerperspektivet. Dette gjør boken nyansert.  

Foruten en teoretisk forankring av brukermedvirkning, er hovedfokuset satt på strategi og prosess, både på individ, gruppe og systemnivå.

Boka problematiserer det som kan påvirke gjennomføring av brukermedvirkning, ikke minst hvordan makten til ansatte kan være til hinder, bevisst eller ubevisst. «Å gi slipp på makt og autoritet kan utfordre helsepersonell og deres verdier, og det kan resultere i at brukermedvirkning ikke omsettes til handlinger i praksis», skriver Storm. Medvirkning skal innebære å styrke pasientens makt over sin egen situasjon.

Det er egne kapitler, som trinn for trinn demonstrerer hvordan ansatte ved et distriktspsykiatrisk senter samarbeider med brukere og pårørende, for å fremme brukermedvirkning der dialogkonferansen får stor plass.  

Et eget kapittel viser hvordan facilitator hjelper til å tilrettelegge endringsprosessen over tid for personalet og brukerne. Facilitator har en viktig rolle som tilrettelegger, og har sine spesifikke oppgaver. Vi får demonstrert noe av det kreative innholdet i verktøykassen som kan tas i bruk for å fremme bevisstgjøringsprosessen i gruppene. Forfatteren er klar på at facilitator selv ikke bør jobbe ved den arbeidsplassen der hun eller han skal drive veiledning.  

Målfrid J. Frahm Jensen har flere gode innspill som erfaringskonsulent, og hun har satt opp spørsmål til refleksjon i egne bokser underveis.

Boka er enkel og konkret. Den kan være til god nytte som inspirasjon og verktøy for brukermedvirkning for både praksisfelt og høyskoler innenfor feltet psykisk helse. Vi har satt flere av kapitlene opp på pensum fra høsten 2009 ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo, og flere studenter har allerede hatt glede av boka i arbeidet med sin fordypningsoppgave.