fbpx Boken jeg skulle hatt for lenge siden Hopp til hovedinnhold

Boken jeg skulle hatt for lenge siden

Bokfakta

Boktittel: Etisk håndværk - Håndtering av etiske dilemmaer i klinisk sygepleje
Forfatter: Jacob Birkler
Forlag: Munksgaard Danmark
Sidetall:
ISBN: 978-87-6280870-6

Anmeldelse:

Anmeldelse:For meg er denne boken vanskelig å anmelde. Ikke fordi den ikke engasjerer. Tvert imot. Det er fordi den er så brennende aktuell.

Forfatteren Jacob Birkler har fulgt flere sykepleiere og observert dilemmaene vi stadig stilles ovenfor. Selv er han filosof med doktorgrad i etikk, og slik sett meget godt kvalifisert til å gi råd og veiledning. Det gjør han først og fremst gjennom å stille studiespørsmål, med mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette er nettopp noe jeg savnet under utdanningen og i mine første år i praksis.

Problemstillingene blir heller ikke færre etter mange års fartstid. Derimot blir motspørsmålene desto flere. Det er antakelig derfor det er så problematisk å anmelde boken. Etter mange år er jeg nærmest blitt tvunget til å finne min egen form for å overleve i yrket. Så kommer boken som jeg bevisst eller ubevisst har savnet. Noe i meg går ut over den profesjonelle anmelderrollen. Jeg begynner å diskutere med teksten, utfordre den, omformulere den. Inntil den står i fare for å bli en annen, ja, nesten min egen bok. Da legger jeg den vekk en stund. Det forteller at den er alt annet enn betydningsløs.

Mange av oss opplever daglig å være i situasjoner som er i grenselandet mellom lovverk og etikk. Birkler forklarer dilemmaet med å se jus som et ytre pålegg, mens etikk i mange tilfeller dreier seg om et indre pålegg. Denne balansegangen krever stor klokskap og kunnskap. I tillegg er jobben full av praktiske gjøremål. Derfor må vi ha begrepene inne i forkant.  

Birkler spør hva sykepleiere gjør når de havner i situasjoner som frembringer stor tvil. Blir de statister i sine egne dilemmaer, eller trer de inn i rollen som etisk handlekraftige sykepleiere? Han gir svaret: Enten låser de seg fast i tvilen og blir fortvilet, eller de kaster seg inn i situasjonen med de følger det kan få. Det han ikke sier er at i førstnevnte alternativ risikerer vi å ende som mekanisk lydige eller handlingslammede, i verste fall på grensen til likegyldige. Og at det andre i større grad vil kunne bringe de handlekraftige inn i konflikter. Eller at begge alternativer over tid kan brenne sykepleiere ut.   

Uansett konkluderer jeg slik: Les denne boken før du trenger den. Sett den på pensumlisten i første semester.