fbpx En viktig bok Hopp til hovedinnhold

En viktig bok

Bokfakta

Boktittel: Sykehjemsmedisin for sykepleiere og leger
Forfatter: Anette Hylen Ranhoff, Gisle Schmidt og Unni Ånstad (red.)
Forlag: Universitetsforlaget
Sidetall:
ISBN: 978-82-1500-627-7

Anmeldelse:

Anmeldelse: I innledningen pekes det godt på hvordan den nye sykehjemspasienten best kan møtes og hvilke oppgaver helsepersonellet er tildelt av myndighetene. Før forfatterne går inn på de mer konkrete og vanlige sykdommene gis det en grundig innføring i medisinske og sykepleiefaglige utfordringer som akutte tilstander, akutt funksjonssvikt, depresjon, alkoholproblemer og trykksår. Ulike infeksjoner, plager som smerter, ødemer, kløe og svimmelhet behandles grundig. Ulike årsaksmuligheter presenteres, og det gis korte, men gode medisinske forklaringer på årsakssammenhengene. Alle utfordringene relateres til konkrete pasienthistorier på det fiktive sykehjemmet Langåsen. Det gjør sykdommene gjenkjennelige slik sykepleieren og legen vil møte dem i praksis. Selv om det er lagt mest vekt på det medisinske, pekes det på hva som er sykepleierens viktigste oppgaver i forhold til hvert enkelt problem.

De naturlige funksjonene knyttet til avføring, urin, søvn og seksualitet beskrives godt. Det gjelder også sansesvikt, forbygging og livets avslutning. Kapitlet om livets avslutning legger stor vekt på sykehjemspasientens egne ønsker, og har gode innspill til hvordan legen og sykepleieren kan forberede seg til den viktige samtalen med pasienten i livets sluttfase. Ritualene ved livets slutt, slik de praktiseres i ulike livssyn, er viktig å ta hensyn til. Det legges derfor vekt på at vi lever i et multietnisk land der også sykehjemmene vil ta imot pasienter fra andre kulturer og land.

Selv om boken har fokus på sykehjemsmedisin gis det også grundig omtale av kommunikasjon, samarbeid, prosedyrer, legemiddelbruk, dokumentasjon, kvalitet, fagutvikling og juss. I hvert kapitel anbefales litteratur til fordypning og til slutt i boken er det en oversikt over aktuelle nettsteder.

Dette er en god bok. Fravær av illustrasjoner spiller liten rolle når forfatterne så godt og med enkelt språk formidler sin kunnskap på en engasjert måte. Dette er en bok i rett tid. Statusen ved det å arbeide i eldreomsorgen må heves. At det her er store utfordringer og spennende arbeidsoppgaver viser boken godt. Derfor bør den finnes på enhver post på ethvert sykehjem og brukes i høyskolene.