fbpx Urinretensjon kom overraskende på kvinner etter fødselen Hopp til hovedinnhold

Urinretensjon kom overraskende på kvinner etter fødselen

Bildet viser en kvinne som har nettopp har født, og som ligger med den nyfødte på brystet.

Kvinner som fikk postpartum urinretensjon, opplevde mangelfull oppfølging av tilstanden på barselavdelingen, ifølge en ny studie. 

Å ikke få tømt urinblæren er et kjent problem hos kvinner etter vaginal fødsel. Det kalles postpartum urinretensjon (PUR). For å forebygge senskader etter fødsel på blære og urinveier er det viktig å sikre effektiv tømming av blæren.

Uroterapeut Monica Aga ved Kvineklinikken i Helse Bergen og førsteamanuensis Elisabeth Grov Beisland har dybdeintervjuet sju kvinner som fikk urinretensjon etter fødselen, og som fikk opplæring i selvkateterisering før hjemreisen fra barselavdelingen. Studien har resultert i en forskningsartikkel i Sykepleien Forskning.

 

– De var ikke forberedt

Kvinner som ikke kom i gang med tissing etter fødselen, og som måtte selvkateterisere seg, opplevde at barseltiden ikke ble som de hadde tenkt, forteller Monica Aga. 

– De var ikke forberedt på at urinretensjon kunne oppstå etter fødselen og opplevde oppfølgingen av tilstanden sin på barselavdelingen som utilfredsstillende, sier hun.

At kvinnene ikke fikk tisse på naturlig vis og måtte kateterisere seg selv, påvirket også livet etter hjemkomsten, ifølge forskerne.

– Tilstanden fikk praktiske, psykiske og sosiale konsekvenser for dem, i tillegg til at de skulle ta vare på babyen i en ellers sårbar barselperiode. Kvinnene var samtidig løsningsorienterte og håndterte hverdagen med kateterisering og sitt nyfødte barn greit.

– Må tas på alvor

Aga og Beisland er overrasket over at så mange av kvinnene ikke kjente til problematikken med urinretensjon før fødsel.

– For det andre er vi overrasket over hvor lite tilfredsstillende kvinnene opplevde håndteringen av problematikken i føde- og barselavdelinger – og hvor lite informasjon, kontinuitet og omsorg de opplevde å få når de fikk problemer med å tisse, sier Beisland.

Hun minner om at helsepersonell plikter å informere pasientene godt og følge gjeldende retningslinjer for tømming av blæren etter fødsel.

– Funnene kan dessverre tyde på at dette ikke blir tilfredsstillende gjort. Helsepersonell må ta urinretensjon etter fødsel på alvor og sørge for informasjon, medvirkning og forutsigbarhet i oppfølgingen av kvinner som ikke kommer i gang med tissing etter fødsel. For noen kan mangelfull oppfølging få store konsekvenser med overstrekk av blæren.

Postpartum urinretensjon (PUR) rammer fra 0,18 til 14,6 prosent av alle barselkvinner globalt, ifølge forskerne.

Les hele forskningsartikkelen i Sykepleien Forskning her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse