fbpx Vant Årets Akuttpsykiatripris med «krisepakke» Hopp til hovedinnhold

Vant Årets Akuttpsykiatripris med «krisepakke»

Bildet viser vinnerne av Årets Akuttpsykiatripris

Torsdag formiddag ble mottaksposten på akuttpsykiatrisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus tildelt Årets akuttpsykiatripris.

– Denne utmerkelsen betyr enormt mye for hele mottaksposten på Ullevål, sa overlege Ingrid Diset på vegne av prisvinnerne under utdelingen på SAS-hotellet i Oslo torsdag.

Mottaksposten på akuttpsykiatrisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus vant prisen for behandlingstilnærmingen «Krisepakke, Ullevålmodellen for pasienter i krise».

– Det er en liten anerkjennelse for jobben som er gjort også, og så håper jeg det kan inspirere andre til å gjøre noe liknende der hvor de er, sa Diset.

Diset har satt sammen «Krisepakken» sammen med spesialsykepleierne Astrid Subra og Brynhildur (Binna) Olafsdottir, samt brukerrepresentant Martine Michelsen.

For dårlig eksisterende behandlingstilbud

Som de fleste akuttpsykiatriske avdelinger hadde Akuttmottaket på Ullevål over lang tid erfart at det ikke var et godt nok behandlingstilbud til pasienter som ble innlagt med suicidalitet og som ikke profitterte på lengre innleggelser. Denne pasientgruppen sliter ofte med emosjonsreguleringsvansker og vedvarende selvskading- og selvmordsproblematikk.

Retningslinjer og klinisk erfaring tilsier at det beste for dem er korte stabiliseringsopphold.

Prisvinnerne utarbeidet og innførte i 2020 en ny behandlingstilnærming som altså fikk navnet «Krisepakke, Ullevålmodellen for pasienter i krise».

Tiltakene er satt sammen av anerkjente og evidensbaserte tilnærminger, men er tilpasset til en akuttpsykiatrisk mottakspost med korte liggetider, slik at pasienten kan skrives ut etter ett til to døgn.

Sykepleieransvar

Det er sykepleierne som i stor grad har ansvar for gjennomføringen av behandlingstiltakene med blant annet strukturerte psykoterapeutiske samtaler i løpet av de ett til to døgnene de er innlagte.

Pasientene får ved hjelp av dags- og kveldsplaner muligheten til å gjenoppnå kontroll og struktur i hverdagen slik at de raskere stabiliseres. Til slutt arbeider sykepleier og pasient målrettet sammen med å identifisere den enkeltes varselsignaler og mestringsstrategier, slik at pasienten kan sette inn tiltak raskt dersom ved nye kriser eller forverringer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse