fbpx Forsker: De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse Hopp til hovedinnhold

Forsker: De kommunale akutte døgnenhetene mangler sykepleiekompetanse

Bildet viser Torunn Kitty Vatnøy, førstelektor og forskar ved universitetet i Agder

– Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse ved de kommunale akutt-døgnenhetene her i landet, sier forsker Torunn Kitty Vatnøy.

Alle landets kommuner hadde frist til 1. januar 2016 med å få på plass en fungerende kommunal akutt døgnenhet (KAD). Ordningen er en del av samhandlingsreformen.

Å opprette KAD-plasser i kommunene skulle redusere innleggelser i sykehus. Fastleger kan henvise pasienter til KAD etter en medisinsk vurdering. En innleggelse ved KAD skal være kortvarig og ha mål om at pasienten kan reise hjem etter tre til sju dager.

Eldre og sårbare er den største pasientgruppen

Sykepleier og førstelektor Torunn Kitty Vatnøy ved Universitet i Agder tok nylig sin doktorgrad på temaet. Hun har utforsket og beskrevet aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i de kommunale akutt-døgnplassene.

Ifølge Vatnøy er det eldre og sårbare som er den største pasientgruppen i KAD. Tanken bak KAD var at den skulle ha fordeler for pasientene og for samfunnet generelt og kunne behandle på et nivå mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Tjenestene er imidlertid blitt etablert og organisert på ulike måter i kommunene, og det stilles spørsmål ved kvaliteten, skriver Vatnøy i en oppsummering av doktorgradsavhandlingen.

– Sykepleiekompetanse er sparsomt definert

Nødvendigheten av høy kompetanse hos sykepleiere som skal ivareta sårbare eldre mennesker, er bredt anerkjent, ifølge Vatnøy.

– Likevel er krav til sykepleiekompetanse i KAD-tjenesten sparsomt definert fra helsemyndighetens side, og det var generelt lite kunnskap om sykepleiekompetansen i denne tjenesten, skriver hun.

Det overordnede målet med doktorgradsarbeidet til Vatnøy var derfor å utforske og beskrive aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i de kommunale akutt-døgnplassene.

– Kritisk mangel

Så hva fant hun ut?

Vatnøys doktorgradsarbeid synliggjør ifølge henne selv at det er stor mangel på sykepleiekompetanse.

– Det er kritisk mangel på sykepleiere med mastergrad eller med tilleggsutdanning i akuttsykepleie, geriatri og psykisk helse ved de kommunale akutt-døgnenhetene her i landet, sier Vatnøy i en pressemelding som Universitetet i Agder har sendt ut.

Analysen hun har gjort, er basert på intervjuer med åtte sykepleiere og to leger. I tillegg har hun sendt ut spørreskjema til alle kommuner. 92 prosent svarte på spørsmålene.

Fakta
Om Torunn Kitty Vatnøy
  • Torunn Kitty Vatnøy (født i 1962 i Gulen) er utdannet sykepleier ved Haukeland sykepleierhøgskole i Bergen (1988).
  • Intensivsykepleier ved Høgskolen i Agder (1997).
  • Mastergrad i helse- og sosialinformatikk fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Aalborg i Danmark (2005). 
  • Hun arbeidet flere år som sykepleier, intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved sykestua i Alta og Sørlandet sykehus, og erfaringer fra det arbeidet var en viktig inspirasjonskilde for valget av tema for hennes doktorgradsarbeid.
  • Doktorgradsprosjektet er knyttet opp mot Senter for omsorgsforskning, sør. Fra 2010 arbeider hun som førstelektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse