fbpx Kommunen bruker 160 000 på innleie per måned: – Vi burde vært tidligere på banen Hopp til hovedinnhold

Kommunen bruker 160 000 på innleie per måned: – Vi burde vært tidligere på banen

Bildet viser Brønnøysund i Brønnøy kommune

Økende bruk av vikarbyråer kan fort bli en ond sirkel, sier KS. Organisasjonen vil likevel ikke gi råd om innleie av sykepleiere.

Sykepleien meldte tidligere denne uken at Brønnøy kommune i Nordland bruker 160 000 kroner i måneden på innleie av én sykepleiervikar. Timesprisen for kommunen blir 1066 kroner, ifølge Brønnøysunds Avis (krever abonnement).

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har foreslått arbeidsdager på inntil 12,5 timer og en timelønn på 800 kroner, men det har kommunen avvist.

– Ikke forankret i KS

Sykepleien har spurt kommunen hvorfor den har valgt å leie inn vikarer fra byrå fremfor å benytte NSFs foreslåtte avtale.

– Vi har sett på avtalen og prøvd å sjekke erfaringer blant kommuner på Helgeland. Vi lyktes ikke med dette, da det – så vidt oss bekjent – viste seg at ingen kommuner på Helgeland har gått for denne avtalen.

Det skriver helse- og velferdssjef Janne Lynghaug i Brønnøy kommune i en e-post til Sykepleien.

– Avtalen er heller ikke forankret i KS, og de har ingen anbefalinger rundt denne avtalen. Vår erfaring med en tidligere avtale, en koronaavtale som innebar 200 og 300 prosent overtid, var at slike avtaler fort blir veldig kostbare, fortsetter Lynghaug.

Beklager

Hun sier at innleie av sykepleiere fra vikarbyrå er en kortsiktig løsning.

– Når det er sagt, så ser vi helt klart utfordringer med å løse sommerturnuser og andre helligdagsturnuser, og vi vil igjen presisere at vi deler bekymringene til de hovedtillitsvalgte. Vi er nå i dialog med hovedtillitsvalgte om mulige løsninger på kort og lang sikt når det gjelder utfordringer knyttet til bemanning.

NSF i Nordland reagerer sterkt på pengebruken i Brønnøy. Kommunen tar noe selvkritikk.

– Selv om vi har avslått sommeravtalen, burde vi vært tidligere på banen for å drøfte andre alternativer. Dette beklager vi, skriver Lynghaug.

– Kan fort bli en ond sirkel

Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt, ønsker ikke å kommentere saken i Brønnøy kommune spesifikt, men svarer generelt på e-post.

– Kommunene i Norge må hensyn ta mange ulike problemstillinger til enhver tid og veie problemstillingene og lovkravene opp imot hverandre. Kommunene må både forholde seg til ferieloven og arbeidstidsbestemmelsene, samtidig som at alle pasienter skal få helsetjenester til enhver tid, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, skriver Leinhardt.

Hun viser til at utfordringene med mangel på kompetanse og personell har vært kjent lenge.

– For kommunene er det selvfølgelig viktig å ivareta sine innbyggere på en best mulig måte, også i forbindelse med ferieavvikling. KS mener det kan være en uheldig utvikling med økende bruk av vikarbyråer, som fort kan bli en ond sirkel, skriver KS-direktøren.

Gir ikke råd

Likevel ønsker ikke KS å gi råd til kommunene når det gjelder innleie.

– Kommunene er selvstendige rettsobjekter og løser dette på ulike måter ut ifra lokale utfordringer, variasjoner og behov, skriver Leinhardt.

Brønnøysunds Avis har tidligere skrevet at Brønnøy kommune leier inn sykepleiere fra et fast vikarbyrå. Avisen fikk opplyst at kostnaden for én vikar per måned er 160 000 kroner. Sykepleien har spurt kommunen hva kostnaden for alle tre er, men det har ikke kommunen svart på.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Marit Waag

Spesialsjukepleiar
11 måneder siden

Blir greinalaust forbanna over kommunane og KS sin uvilje mot fleksibilitet. Kvifor ikkje vere litt på hogget, prøve noko nytt, nemleg skikkeleg avløsning til fast tilsett for å få unna helsevesenet sitt overraskande mareritt, populært kalla ferieavvikling. Det er Inga skam å betale for kvalitet, kvalitet kostar i alle samanhengar, kvifor skal helsevesenet vere eit unnatak? Slik avtalar blir fort kostbare, blir det sagt og ein viser til Coronaperioden. Erfaring frå Coronaen viser at kompetansearbeidskraft er mobiliserbar så sant prisen er høg nok. Der er også ressursar i «pensjonistkorpset», men igjen, prisen er for låg.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse