fbpx 10.000 ledige sykepleierstillinger på Nav: Krevende jobb i vente for å fylle sommerturnusen Hopp til hovedinnhold

10.000 ledige sykepleierstillinger på Nav: Krevende jobb i vente for å fylle sommerturnusen

Ambulanse på vei ut, Ullevål sykehus.

Denne uken kan sykepleiere som vil ha ny jobb velge mellom langt over 10 000 ledige stillinger. Hvordan påvirker dette den allerede krevende jobben med å få sommerturnusen til å gå opp?

Sykepleiere som er på jakt etter ny jobb kunne velge mellom 10 689 ledige stillinger hos Nav pr. onsdag 15. mars. Disse stillingene er fordelt på 2462 annonser.

Et søk på sommervikar som sykepleier, resulterer i 1258 stillinger, fordelt på 126 annonser.

Hodepine

Det er altså ikke mangel på muligheter for sykepleiere som vil ha ny jobb. Sommerturnusen skal om ikke lenge være klar ved landets sykehus og kommunale helseinstitusjoner.

Med økende sykepleiermangel, er sommeren blitt en hodepine for både arbeidsgivere og tillitsvalgte som ikke kan godkjenne turnuser med hundrevis av hull.

NSF

NSF får inn meldinger fra sine fylkesledere hver høst etter at sommerferieavviklingen er gjennomført.

– Hvordan gikk det i fjor?

– Vi får inn rapporter fra fylkene våre som holder i dialogen med tillitsvalgte i kommuner og sykehus. Sommerferieavviklingen er en gjentakende utfordring som ikke løses godt nok, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

En av grunnene er stor sykepleiermangel over hele landet. Fjoråret var ikke noe unntak.

– Som vår HTV i Trondheim kommune, Ingrid Berg Selfjord, oppsummerte i fjor: Mens verden girer ned, girer kommunehelsetjenesten veldig opp. Det er gjenkjennbart i hele sykepleietjenesten, sier Larsen.

Alle sliter

– Er det kommuner eller sykehus som sliter mest?

– Det er et problem som oppleves både i kommuner og helseforetak. Det er en utfordring å få tak i nok vikarer i en situasjon med stor sykepleiermangel, sier Larsen.

Ifølge henne står lederne lokalt i tøffe tak og det samme gjør de tillitsvalgte.

– Vi trenger at helsetjenesten får ressurser til å drive gjennom sommeren, behovet for tjenester er stort også sommertid. Men skal det være attraktivt å jobbe som vikar må man bruke lønn og andre rekrutteringstiltak som gjør at studenter og andre ønsker å ta sommerjobb, forteller Larsen.

I fjor var det også flere kommuner og helseforetak som hadde behov for å inngå avtaler om utvidet arbeidstid med NSF sentralt – såkalte sommeravtaler.

– Dette forteller at det er større utfordringer enkelte steder, legger hun til.

Eksempel fra Trondheim

– Hvor det var vanskeligst i fjor – i kommunene eller på sykehus ?

– Vi har flere steder hvor det var svært utfordrende. Trondheim kommune er nevnt. Der fortalte helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli til formannskapet at åtte av ti enheter opplevde at det var utfordrende å få dekket bemanningsbehovet for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, sier hun.

I tillegg sa nesten fire av ti at de opplevde det problematisk å få forsvarlig sykepleierdekning. En tredel forventet å måtte ha vakter uten sykepleier til stede eller tilgjengelig.

– Helsedirektøren sa rett ut at hun trodde kommunen kunne bli nødt til å redusere kvaliteten på tjenestene, forteller Larsen.

Ingen endring

– Har dere fått signaler fra tillitsvalgte om hvordan årets sommerplanlegging går?

– Det er lite som tilsier at ting er annerledes nå enn det pleier å være. Vi ser også at det allerede er en del forespørsler fra arbeidsgivere om å inngå sommeravtaler. Dette gjelder både kommuner og sykehus.

– Har NSF tips til arbeidsgivere og tillitsvalgte som kan hjelpe i planleggingen av årets sommer?

– For det første må problemet og løsningene adresseres høyere opp. Det starter hos de som har ansvar for bevilgningene og for lønns- og rekrutteringspolitikken i kommuner og sykehus. Det finnes ingen veier utenom å bruke lønn hvis en skal sikre bedre tilgang på livsnødvendig kompetanse til pasientene, sier Larsen.

Flere tips for en god sommer

Forbundslederen sier det også er viktig at arbeidsgiver lokalt og tillitsvalgte sammen evaluerer fjorårets ferieavvikling.

– Her må de ta lærdom og gjøre endringer der man ser det ikke har fungert. Medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte er helt avgjørende her, sier hun.

En vellykket ferieplanlegging krever at en er ute i god tid.

– Dette handler også om styring av aktiviteten, der dette er mulig. Dette innebærer også styring av ansvar og oppgaver ut fra tilgjengelig kompetanse, slik at man sikrer pasienter og ansatte på en best mulig måte, sier Larsen.

Hun legger til at mange sykepleierstudenter som er ferdig utdannet til våren er tidlig ute med å finne sin første jobb som sykepleier, og de har mange arbeidssteder å velge mellom.

– Derfor er det viktig å tilby attraktive lønns- og arbeidsvilkår. Videre må arbeidsgiver starte rekrutteringen tidlig og sikre at sykepleierne har fått opplæring før sommerferieavviklingen, sier hun.

Grunnbemanningen må opp

NSF mener at en grunnbemanning som tar høyde for fravær burde være normen i helsevesenet.

– På sommeren, når både faste ansatte og vikarer skal avvikle ferie, blir dette særlig viktig for å sikre stabile helsetjenester og gode arbeidsvilkår for de ansatte, legger hun til.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse