fbpx Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter på St. Olavs hospital Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter på St. Olavs hospital

Bildet fra journalprogrammet Helseplattformen og St. Olavs hospital

Innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har ført til økt risiko for pasienter i regionen, skriver Helsetilsynet i en foreløpig rapport.

Fakta
Dette er Helseplattformen

En felles løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge for primær- og spesialisthelsetjeneste, basert på teknologi fra Epic. Løsningen er per januar 2023 i bruk i sju kommuner

Pr. 18. januar 2023 har nærmere 100 000 innbyggere logget seg inn i innbyggerportalen HelsaMi. 65 prosent bruker mobilappen. Rundt 7000 pasienter har gitt tilgang til andre i «Helsa mi».

Disse er involvert eller skal involveres i prosjektet:

  • Sykehus
  • Kommuner
  • Fastlege
  • Private aktører
  • Legevakt
  • Hjemmetjeneste
  • Sykehjem
  • Helsestasjon
  • Innbyggerne

Helse Midt-Norge har fire helseforetak eller sykehus. Det er totalt 66 kommuner. 170 fastlegekontor. Cirka 140 avtalespesialister. Cirka 340 andre aktører. Planen er at alle disse skal involveres.

Over 400 fageksperter er involvert. 220 fra helseforetakene, 220 fra kommunal helse og omsorg.

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF (60 prosent) og Trondheim kommune (40 prosent). Trondheims eierandel fordeles etter hvert som andre kommuner går inn i prosjektet.

Sju kommuner bruker HP nå. 16 kommuner har vedtatt å innføre den. 23 kommuner har begynt med forberedelser. 15 kommuner planlegger en politisk beslutning i 2023. Fem kommuner har så langt ikke tidfestet behandling. Ingen har takket nei.

Kilde: Helseplattformen

– Det er fortsatt stort behov for forbedringer og rettinger, der enkelte av forholdene omtales som kritisk, heter det i en pressemelding fra St. Olavs hospital.

Den foreløpige rapporten beskriver faktiske forhold ved låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger, meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon.

Truer pasientsikkerheten

St. Olavs hospital opplyser at Helsetilsynet anser at enkelte av utfordringene truer pasientsikkerheten både ved sykehuset og virksomhetene helseforetaket utveksler informasjon med.

​ – Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig, sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved.

Mangler oversikt over risikoen

Innføringen av den såkalte Helseplattformen har vært langt fra knirkefri. I rapporten kommer det også frem at St. Olav etter tilsynets vurdering ikke har hatt mulighet til å få tilstrekkelig oversikt over risikoen ved å ta løsningen i bruk før oppstart.

Helsetilsynet anser også at erfaringene fra St. Olavs bør brukes til læring og forbedring før Helseplattformen tas i bruk ved flere helseforetak i Midt-Norge.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse