fbpx Single sykepleiere har råd til 1,5 prosent av boligene i Oslo-markedet Hopp til hovedinnhold

Single sykepleiere har råd til 1,5 prosent av boligene i Oslo-markedet

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

I Oslo er det så godt som uoppnåelig for folk med vanlig inntekt å komme inn på boligmarkedet, ifølge sykepleierindeksen.

Onsdag morgen publiserte Eiendom Norge sin årlige sykepleierindeks. Tallene viser at en singel sykepleier kun kan kjøpe 1,5 prosent av boligene på Oslo-markedet.

I Trondheim, Bergen og Stavanger ser det atskillig bedre ut. En normalt lønnet sykepleier kunne i disse byene finansiere kjøp av henholdsvis 24, 26 og 30 prosent av boligene.

– Sykepleierne må ha råd til å bo i byene

– Sykepleiere trengs også i de største byene der presset er størst, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun mener de er en nødvendig del av infrastrukturen og beredskapen også der.

– Da må de ha en lønn som gjør at de kan bosette seg der. Tallene fra Eiendom Norge viser at det er nesten umulig for sykepleiere å komme seg inn på boligmarkedet i det desidert største arbeidsmarkedet, nemlig Oslo. Siden mange jobber turnus og natt, kan heller ikke alle ha lang reisevei, sier Larsen.

Sykepleierindeksen

Kan få lån på tre millioner

Ifølge beregningene Eiendomsverdi har gjort, var gjennomsnittslønnen for en sykepleier 639 257 kroner.

– Vi legger til grunn boliglånsforskriften og normal norsk bankpraksis for å finne hvor mye boliglån man får med en inntekt på 639 257, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Med gjennomsnittlig sykepleierlønn som tilsvarer fem ganger inntekten, ender man opp med en lånesum på 3 200 000 kroner. Eiendom Norge har i tillegg satt som mal at sykepleieren har 210 000 i studielån. Ifølge beregningene blir da maksimalt boliglån en sykepleier kan få, 2 990 000 kroner.

Mener sykepleierlønnen er lavere

NSFs forbundsleder er imidlertid ikke helt enig i tallene Eiendom Norge opererer med når de regner ut gjennomsnittslønn for sykepleiere.

– Det er slik at en god del sykepleiere tjener langt under gjennomsnittstallene Eiendom Norge legger til grunn, som inkluderer både overtid og ubekvemstillegg. Snittlønnen for en sykepleier på sykehus ligger vel 150 000 under tallene Eiendom Norge bruker, sier Larsen.

Fakta
Om sykepleierindeksen:
  • Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.
  • Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.
  • Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.
  • Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Kilde: Eidendom Norge

Dårlig utvalg for sykepleiere

Utvalget er lite hvis en sykepleier ønsker å komme seg inn på markedet i Oslo og omegn.

– Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig, skriver Eiendom Norge i en pressemelding onsdag.

Det er tatt utgangspunkt i at en hensiktsmessig leilighet for enslig person er 40 kvadratmeter.

Relativt lavt ellers

Analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS skriver i meldingen at indeksen på landsbasis viser at norske boligpriser fortsatt er relativt lave.

Unntaket er det sentrale Østlandet hvor boligprisene har etablert seg på et svært høyt nivå.

I Trondheim, Bergen og Stavanger ville en normalt lønnet sykepleier kunne finansiere kjøp av henholdsvis 24, 26 og 30 prosent av boligene.

Størst tilgang til boligmarkedet har sykepleieren hvis vedkommende skal bosette seg i Porsgrunn eller Skien. Der vil normallønna kunne dekke utgifter til lån og kjøp av 55 prosent av boligene.

Dramatisk endring

Lund sier indeksen over et tiår viser en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere.

– I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund.

Frem til 2014 var ikke Oslo i noen særstilling i Norge, men så tok boligprisene av. Prisene har også steget i Trondheim, Bergen og Tromsø siden 2014, men valgfriheten for sykepleieren i disse byene er likevel større enn i Oslo, fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775 000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470 000 kroner, sier Lund.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Karen Lindseth

Sykepleier
1 år 3 måneder siden

Tror ingen sykepleiere i min gruppe, inkl. Meg selv, ligger i nærheten snittet til tross 10 års ansiennitet. Denne snittlønnen må være beregnet på sykepleiere med videreutdanning/master. Hvis så burde dette komme frem tydeligere i saken. For er det ikke rart at nesten ingen kjenner seg igjen i dette snittet? Med andre ord er boligmarkedet enda tøffere på en vanlig gjennomsnitts lønnet sykepleier uten videreutdanning.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse