fbpx Mange millioner i inntekter for vikarbyråenes ledere Hopp til hovedinnhold
Skattelistene 2021:

Mange millioner i inntekter for vikarbyråenes ledere

Bemanningsbyråenes ledere topper Sykepleiens oversikt over helsetoppenes inntekter fra skattelistene. 

På skattelisten for 2021 over de mest sentrale helsetoppenes inntekt, formue og skatt havner helse- og omsorgsministeren lengst ned. Helsetopper både i offentlig og privat virksomhet oppgis med betydelig høyere inntekter.

Inntektene oppgis som nettoinntekt, det vil si skattbar inntekt etter at ulike fradrag og utgifter er trukket fra.

Tallene forteller ikke nødvendigvis det samme som står på lønnsslippen i en bestemt stilling, men forteller også om aksjegevinster, utbytter og andre inntekter.

Sykepleien har ikke hentet inn detaljert informasjon om hvor inntektene til den enkelte på listen stammer fra. 

Vikarbransjen

Aller høyst opp finner vi Per Gunnar Borhaug, CEO i Ecura bemanning. Han har en registrert inntekt på 6,2 millioner i 2021. Han bidro med 2,3 millioner i skatt. Ifølge proff.no inngår Ecura bemanning i et konsern på ti selskaper, blant annet Ecura Bo og Habilitering, der Borhaug er daglig leder, samt Ecura Hjemmetjenester, hvor Borhaug er styrets leder.

Per Gunnar Borhaug skriver følgende i en e-post til Sykepleien:

«Som dere sikkert er kjent med fremgår daglig leders lønn i offentlige regnskaper, og det er på et helt annet og lavere nivå enn det som fremgår av skattelistene. Min skattbare inntekt for 2021 er påvirket av utbytte fra privat investeringsselskap. Det utbyttet har ingenting med Ecura å gjøre. Det gjør også at å kople min skattbare inntekt til rollen som leder av Ecura blir helt feil.»

Like bak på listen over de best betalte helsetoppene finner vi daglig leder i Vacant vikarbyrå, Kent Inge Eldevik-Olsen. Han er ført opp med en inntekt på 5 millioner, han betalte 1,3 millioner i skatt. Han har ingen kommentar til tallene.

Statlige ledere med millioninntekt

Flere ledere i Folkehelseinstituttet, som varsler at de må si opp 100 ansatte, hadde millioninntekter. 

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet hadde 2,9 millioner i inntekt. 

Det er nær to millioner mer enn helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fakta
Skattelistene inneholder følgende opplysninger:
  • Navn.
  • Fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper).
  • Postnummer og poststed.
  • Kommune.
  • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44).
  • Nettoformue.
  • Skatt.

Andre opplysninger offentliggjøres ikke.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.

Kilde: Skatteetaten

0 Kommentarer

Annonse
Annonse