fbpx Serviceassistenter skal avlaste sykepleiere og helsefagarbeidere Hopp til hovedinnhold

Serviceassistenter skal avlaste sykepleiere og helsefagarbeidere

bildet viser utydelig sykepleier som går fort

Ahus fant ut at sykepleiere og helsefagarbeidere ved to avdelinger utfører mange oppgaver de ikke trenger utdanningen sin til. Dermed ansatte sykehuset 15 serviceassistenter. Til neste år får vi vite om det har hjulpet noe.

Den 24. oktober begynte 15 serviceassistenter med opplæring i nyopprettede stillinger for å avlaste sykepleiere og helsefagarbeidere ved intensiv og medisinsk overvåkning på Akershus universitetssykehus (Ahus).

De jobber enten med renhold, som forsyningsportør eller portør og fikk først 14 dagers opplæring. De utfører oppgaver som klargjøring av sengeplass, skylleromsarbeid, påfyll av traller og avfallshåndtering.

Sykepleiernes erfaringer kommer i januar

Men har sykepleierne og hjelpepleierne merket noe til avlastningen?

Sykepleien ber om å få snakke med sykepleiere på de to avdelingene, men får til svar fra Johanna Åhrberg at ingen vil si noe før til neste år når de har fått litt mer erfaring med den nye ordningen.

Åhrberg er rådgiver i Facilities Management-divisjonen ved Ahus.

Bildet viser Johanna Åhrberg

Pilotprosjekt om oppgavedeling

Nyansettelsene er ledd i pilotprosjektet som inngår i et overordnet prosjekt «Bemanningsløsninger Intensiv og Medisinsk overvåkning».

De kom som et tiltak etter at de to avdelingene kartla omfanget og tiden sykepleier, hjelpepleier og intensivsykepleier bruker på oppgaver som kunne ha vært utført av andre ressurser.

Klinikkene har også sett på intern overføring av oppgaver mellom faggrupper, slik at dette også innebærer en oppgavedeling mellom helsefaglig ansatte.

20 ikke-helsefaglige oppgaver identifisert

Det ble identifisert cirka 20 forskjellige oppgaver som ikke nødvendigvis må gjennomføres av helsepersonell, som både helsefagarbeidere og sykepleiere gjør i dag.

Blant annet rydding og klargjøring av rom, renhold av medisinskteknisk utstyr, påfyll av forbruksmateriell og lager, bestillinger, håndtering av tøy og avfall og så videre.

– I tillegg er seks oppgaver knyttet til pasienter og pårørende identifisert, som helsefagarbeidere vil gjøre mer av i tillegg til de oppgaver de allerede har, knyttet til pasienter, sier Johanna Åhrberg.

60 timer per vakt

– Det ble gjort et grovt estimat om at cirka 60 timer per døgn ble brukt på alle disse oppgavene, hvilket tilsvarer cirka 2,5 fulle stillinger per vakt i tredelt turnus, sier Åhrberg.

– Hvorfor har dere ikke kartlagt andre avdelinger på samme måte?

– Dette var i denne omgang. Tidligere har Facilities Management-divisjonen gjennomført en mindre pilot i samarbeid med en avgrenset sengepost knyttet til skylleromsarbeid, rydding av pasientrom, tøy og avfall. Vi planlegger også flere piloter fremover, i tillegg til at vi har dialog med klinikken for å kartlegge behov og muligheter.

Håper på permanent løsning

Ahus vil gjennomføre fortløpende evalueringer under hele prosjektperioden som varer til 10. april 2023.

– Evalueringene vil omfatte både teamet som utfører oppgavene, ledelsen og personalgruppen på de berørte avdelingene. Vi har satt evalueringskriterier som vil følges opp, og verneombud og tillitsvalgte deltar i prosessen, forsikrer Åhrberg.

Den første evalueringen skal holdes i desember.

– Hvis alle evalueringene er gode, vil dette kunne bli en permanent løsning?

– Ja, det håper vi. Vi ser et stort behov for nye løsninger med tanke på hvem som utfører oppgaver. Men det må gjennomføres en grundig evaluering først, sier Åhrberg.

– Sykepleiermangelen et potensielt problem

I lokalavisen Mitt Lørenskog, sier Glenn Nikolai Dahl, seksjonsleder for forsyningsportørene ved Ahus at de ser på den kommende sykepleiermangelen som et potensielt problem:

– Vi prøver derfor å tenke på hvordan vi kan løse logistikken på en annerledes måte, og hvordan vi kan bruke ressursene annerledes. Det har vært løst på liknende måter før, med servicemedarbeiderne på diverse steder, men sykehuset ønsker nå å finne en fellesløsning. Jeg håper dette kan være veien videre, uttaler han til avisa.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse