fbpx Jordmorleder om statsbudsjettet: – Slettes ikke verst Hopp til hovedinnhold
Statsbudsjettet 2023

Jordmorleder om statsbudsjettet: – Slettes ikke verst

hanne charlotte schjeldrup

Jordmorleder Hanne Charlotte Schjelderup er rimelig fornøyd med neste års budsjett.

Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, sier til Sykepleien at de er blitt hørt og at det er flere tiltak i neste års budsjett som vil styrke jordmortjenesten både i kommunene og foretakene.

Fortsatt satsing på utdanningsstillinger

Av sakene Schjelderup trekker frem, er det faktum at regjeringen også i 2023 har bevilget ekstra penger til 200 nye utdanningsstillinger for jordmødre og spesialsykepleiere.

– Pandemien har tydeliggjort behovet for spesialsykepleiere og jordmødre, sier hun.

Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Jordmorlederen er også fornøyd med at Hurdalsplattformens punkter om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal følges opp. 

– Regjeringen foreslår å styrke det øremerkede tilskuddet med 45 millioner kroner. Det er gode nyheter i et stramt nasjonalbudsjett, sier Schjelderup.

Jordmødre i kommunene får mer

Regjeringen foreslår også å videreføre øremerkingen jordmorårsverk i kommunene med 60 millioner kroner.

– Det foreslås å bevilge 434,6 millioner kroner til tilskuddsordningen, mens tilskuddsordningen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår i Kompetanseløftet 2025, sier hun.

Halvparten får hjemmebesøk av jordmor

Ifølge Schjelderup viser Kostra-tallene at i overkant av 53 prosent av barselkvinner fikk hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemkomst.

– I perioden 2015–2021 økte antall avtalte årsverk totalt med om lag 2200. Dette inkluderer en økning på om lag 670 årsverk for helsesykepleiere og 250 årsverk for jordmødre, sier hun.

Får kompetansesenter

Hun mener det er behov for styrket kompetanse- og fagutvikling og forskning på helsestasjons- og skolehelsetjenestens områder.

– Det er derfor gledelig at regjeringen bevilger 15 millioner kroner for å opprette et nasjonalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Miljøet forankres ved FHI, forteller Schjelderup.

Private frister med millionlønn

Det er likevel noe hun savner for å si seg helt fornøyd.

– Pandemien og en stor andel jordmødre som går over til pensjonister har forsterket den eksisterende bemanningsutfordringen, sier hun.

Hun savner derfor øremerkede midler til utdanningsstillinger for ordinær jordmorutdanning og for ultralydjordmødre i statsbudsjettet.

– For at oppdraget med ny bioteknologilov gitt av Stortinget kan finne sted må det medfølger øremerking av penger for å sikre tilstrekkelig jordmor ressurser. Nå frister private aktører jordmødre med millionlønn, og vi lekker jordmødre fra foretakene, sier hun. 

Schjelderup mener det derfor er nødvendig å doble dagens utdanningsnorm med minst 100 nye ordinære studieplasser i jordmorfag per år for å sikre nok jordmødre.

– Helsetjenesten er under press

– Vi reagerer på strammere kommunerammer og kutt i sykehusbudsjettene kombinert med omstillingskrav og sparetiltak. Helsetjenesten vår er med dette satt under stort press, legger Schjelderup til.

Hun minner om at pandemien har tært på jordmødre og annet helsepersonell.

– Vi frykter konsekvensene. Jordmødre forlater yrket og over 60 prosent vurderer å slutte. Sykefraværet for jordmødre er oppe i 20 prosent på flere av landets store fødeavdelinger på grunn av for stor arbeidsbelastning over svært lang tid, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse