fbpx Dette bør sykepleiere vite om inhalatorer og inhalasjonsteknikker Hopp til hovedinnhold

Dette bør sykepleiere vite om inhalatorer og inhalasjonsteknikker

bildet viser et par som bruker to ulike astmainhalatorer

– Mange sykepleiere kunne vært bedre oppdatert på ulike inhalatorer og inhalasjonsteknikker, sier lungesykepleier Sindre Aasen. Han har et hett stalltips til hvor du enkelt og gratis kan oppdatere deg.

– Det viktigste er at pasienten som bruker inhalator får så mye som mulig av medisinen ned i lungene, sier Sindre Aasen.

Han har noen triks å dele med Sykepleiens lesere som kan hjelpe til med det.

Aasen er lungesykepleier og jobber som medisinsk rådgiver innen respiratoriske og immunologiske sykdommer hos legemiddelfirmaet AstraZeneca.

Tidligere har han jobbet både på lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus og som kolskoordinator i et interkommunalt kols-team i primærhelsetjenesten i bergensområdet.

– Kunne vært bedre oppdatert

– Mange sykepleiere, også de som jobber med lungesykdommer, kunne vært bedre oppdatert på ulike inhalatorer og inhalasjonsteknikker, sier han.

Aasen tenker blant annet på seg selv da han var på lungeavdelingen på Haukeland. Det var mye han ikke visste da, som han har lært nå.

– Blant annet forskjellen i inhalasjonsteknikk mellom spray og pulver og klargjøring av de ulike inhalatorene, innrømmer han.

Da han jobbet som kolskoordinator, erfarte han at det var repetisjon i inhalasjonsteknikk som gjaldt.

bildet viser Sindre Aasen

Da er det viktig at sykepleierne vet hva de snakker om.

– Det er sykepleierne som er nærmest pasientene i instruksjon av inhalator og inhalasjonsteknikk og som dermed må kunne dette, sier han.

– Mer uoversiktlig marked

Selv om den medisinske utviklingen har gjort at vi har gått fra monoterapi (med ett virkestoff for hver inhalator) slik at pasienten måtte ha mange inhalatorer, til kombinasjonspreparater slik at pasienten kan klare seg med færre inhalatorer, så mener Aasen at markedet likevel er blitt mer uoversiktlig.

– Etter at vi fikk lovendringen om generisk bytte av inhalatorer i 2018, er det blitt enda flere ulike inhalatorer med sine tilhørende ulike inhalasjonsteknikker, forklarer han.

I tillegg har apotekene avtaler med ulike produsenter, noe som gjør at pasientene kan få ulike generiske bytter på de ulike apotekene.

– Jeg hørte om en pasient som fikk en ny type inhalator ved generisk bytte, og enda en ny type etter tre måneder igjen. Det ble veldig forvirrende, siden det var ulike tekniske løsninger på alle tre. Jeg vet ikke om dette har bedret seg, siden det er noen år siden, sier Aasen.

Instruksjonsfilmer hos Felleskatalogen

– Hvor kan sykepleiere finne informasjonen de trenger om inhalatorer og inhalasjonsteknikker?

– Det er viktig å sette seg inn i begge deler før du skal instruere pasienten. Hver lille inhalator har sin spesielle teknikk. Mitt beste tips er å gå på Felleskatalogen hvor det finnes instruksjonsfilmer for mange ulike typer.

Nå ligger det 39 ulike filmer der. Finnes ikke den inhalatoren pasienten din skal bruke, kan du finne trinn for trinn-veiledning med illustrasjoner i manualen til inhalatoren.

En annen ting å huske på er at ikke alle inhalatorer tåler å oppbevares i fuktige omgivelser, for eksempel på badet.

– Noen tåler fukt dårligere enn andre. Særlig pulverinhalatorer bør man oppbevare på et tørt sted, for pulveret kan klumpe seg, anbefaler Aasen.

Forskjell på pulver og spray

– Og så er det forskjell på pulver og spray, sier Aasen og forklarer:

Pulver krever kraftig innpust hos pasienten for å inhalere pulveret ned i lungene, mens ved spray er det viktig å puste rolig inn og koordinere det godt med trykket på sprayen. Man skal begynne å puste inn litt før man trykker på sprayen.

– For pasienter som ikke klarer å koordinere det å trykke på sprayen og inhalere medisinen, anbefaler jeg å bruke et inhalasjonskammer. Det er en slags kolbe som settes på inhalatoren, så blåses sprayen dit, og så trekker pasienten det ned i lungene selv etterpå.

Konsekvensene av feil

– Hva er det verste som kan skje hvis sykepleierne lærer bort noe feil rundt inhalatorer og inhalasjonsteknikker?

– Pasientene kan få i seg for lite medisin og dermed få for lite symptomlindring og hyppigere forverringer. Det kan også oppstå bivirkninger.

– Hvis administreringen gjøres feil, kan pasienten få medisinrester i munnhulen, noe som kan gi munntørrhet og sopp. Risikoen for det reduseres hvis man bruker inhalasjonskammer og skyller munnen etter inhalasjonen.

Aasen minner om at jevnlig reinhold av kammeret er viktig.

– Det må vaskes og skylles en gang i uka. Ellers kan det være medisinrester i kammeret, hvor ny medisin som sprayes inn kan feste seg, og dermed ikke komme ned i lungene.

Fagartikkel fra 2014

Sykepleien publiserte en fagartikkel om inhalasjonsmedisiner i 2014.

Sindre Aasen sier det som står rundt etterlevelse, inhalasjonsteknikk og opplæring gjelder fremdeles. Men at de største endringene siden 2014 er et større og mer uoversiktlig marked, i tillegg til innføringen av generisk bytte av inhalatorer, som vi har vært innom i denne artikkelen.

– Positiv utvikling

– Utviklingen har også vært positiv, påpeker han og fortsetter:

– Det har vært en rivende utvikling hvor pasientene har fått nye kombinasjoner av medisiner som forhåpentligvis gjør det enklere når de slipper å ha flere inhalatorsystemer å forholde seg til samtidig. Inhalasjonssprayene hadde tidligere en lavere lungedeponering enn pulver, men de har også hatt en utvikling med nye teknologier som gir lungedeponering på nivå med pulverinhalatorer.

Lungedeponering vil si hvor mye medisin som kommer ned i lungene etter inhalasjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse