fbpx På sykepleierjakt i Arendal Hopp til hovedinnhold

På sykepleierjakt i Arendal

MANGFOLD: Det vrimler av sykepleiere på Arendalsuka. Alle foto: Nils Kr. Reppen

Vi fant over 30 sykepleiere fra 28 ulike foreninger, partier og lag rundt omkring i Arendal sentrum ved et raskt fysisk søk tirsdag ettermiddag. Dette gjør de på Arendalsuka.

Arendalsuka arrangeres for tiende gang i år. I Arendal sentrum er det rigget over 200 boder og telt hvor ulike foreninger, lag, klubber og politiske partier informerer om seg selv.

På demokratiets dansegulv

Sykepleien gikk på sykepleierjakt i vrimmelen av boder.

Vi fant sykepleiere der mange ikke ville tro de fantes. De fleste er yrkesaktive eller pensjonerte sykepleiere, jordmødre eller spesialsykepleiere. Noen få har andre yrker i dag.

I tillegg til alle de du møter i saken her, så har NSF en rekke ansatte og tillitsvalgte i Arendal denne uken. Det kan du lese mer om nederst i saken.

PSORIASISFORENINGEN: Turid Hansen, pensjonert sykepleier. Alle foto: Sykepleien/Nils Kr. Reppen

Pensjonert og frivillig

Turid Hansen er utdannet til sykepleier i Bodø og har jobbet mange år på Telemark sentralsykehus. I dag er hun pensjonist. Nå er hun frivillig i Psoriasisforeningen.

– Jeg svarer på så mange spørsmål, jeg har selv psoriasis, forteller hun. 

Mer om Psoreasisforeningen her.

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING: Astri Evanger er utdannet psykiatrisk sykepleier.

Kvinnehelse

Astri Evanger informerer folk om kvinnehelse under Arendalsuka. Hun er opptatt av pandemien og har deltatt i distribusjonen av pandemivaksinen.

Les mer om Norske Kvinners Sanitetsforening her. 

HODEPINE NORGE: Olav Elvemo fra Oslo. Utdannet psykiatrisk sykepleier.

Hodepinehjelperen

Olav Elvemo sitter i styret i pasientforeningen Hodepine Norge. De startet opp i 2017 og er på Arendalsuka for andre gang. 

– Migrene er den aller hyppigste årsaken til at folk oppsøker lege for hodepine. Vi opplever dessverre at det kan ta alt for lang tid for pasientene å få stilt riktig hodepinediagnose og dermed kunne får riktig behandling, sier Elvemo.

Les om Hodepine Norge mer her. 

BLODKREFTFORENINGEN: Kristin Grindheim-Jaktevik, sykepleier på intensiven i Kristiansand.

Svar om blodkreft

– Folk som nylig har fått kreft er de som tar mest kontakt med oss, forteller Kristin Grindheim-Jaktevik. 

Hun har selv hatt KML (kronisk myelogen leukemi) i fire og et halvt år.

Les mer om Blodkreftforeningen her.

SELVHJELP NORGE: Hilde Aspholt Brennhovd, utdannet kreftsykepleier.

Hjelp til selvhjelp

– Vi hjelper folk å sette i gang med selvorganisert selvhjelp. Mestringskurs for å komme i gang etter sykdom. Så folk blir selvdrevne og kan styrke livet sitt, sier Hilde Aspholt Brennhovde.

Les mer om Selvhjelp Norge her.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND/AGDER:  Kari Anne Ødegård er helsesykepleier i Arendal.

Gjenopplivingsdisko

Det er full fart i Norsk Sykepleierforbunds bod på Sam Eydes plass i Arendal. Tirsdag var det helsesykepleierne og anestesisykepleierne som sto og informerte. 

– Det er utdeling av brosjyrer og gjenopplivningsdisko her i dag, sier Kari Anne Ødegård.

Les mer om NSF Agder her. 

HUSK TOPPLUE: Hilde Michelsen og Karin Gabrielsen instruerer i gjenoppliving til diskomusikk. Begge er anestesisykepleiere i Arendal.
STIFTELSEN ORGANDONASJON: Anna Sofie Kuhle, sykepleier på kirurgisk sengepost på Haukeland.

Gamle kan donere

– De fleste lurer på om de er for gamle til å donere organer. Den eldste donoren vi kjenner til var 95 år. Mange er positive, forteller Anna Sofie Kuhle, som er her som frivillig.

Les mer om Stiftelsen Organdonasjon her.

UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENSTE: Celine Haaland-Johansen (fra venstre), sykepleier og Liv Rydjord Norum, spesialsykepleier i geriatri, begge ved NSAH (Nasjonalt senter for aldring og helse). Irene Røen, sykepleier med doktorgrad i personsentrert omsorg og Christiane Nielsen, sykepleier i pårørende arbeid og klinikksykepleie, de to siste ved USAT ved Innlandet Hedmark.

Demensdagen

– Vi forteller hva utviklingshjelp er for folk og pårørende. I dag har vi fokus på demens, sier Liv Rydjord Norum.

Les mer om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste her. 

VENSTRE: Anna Midtlien er tidligere psykiatrisk sykepleier i Agder. Men har også jobbet i Nav med psykisk helse. I dag er hun pensjonist.

Psykisk helse, inkludering og mangfold

– Jeg er opptatt av psykisk helse og deltakelse tross sykdom. Inkludering og mangfold er også viktige saker for meg, forteller Anna Midtlien, som står på partiet Venstre sin bod på Kanalplassen i Arendal.

Les mer om Agder Venstre her. 

DEN NORSKE JORDMORFORENINGEN: Karin Lillejord Kristoffersen, fagutviklingsjordmor i Arendal (t.v.) og Camilla Heien, jordmor i Kristiansand kommune.

– Det er gilt

– Det er gilt, mange sykepleiere kommer innom og sier de vil bli jordmødre. Vi får spørsmål fra gravide og andre spørsmål om kvinnehelse, forteller Karin Lillejord Kristoffersen, fagutviklingsjordmord i Arendal og Camilla Heien, jordmor i Kristiansand kommune.

Les mer om Den norske jordmorforeningen her

KREFTKOMPASSET: Lotta Våde, sykepleier fra Lillestrøm.

Mentorskap etter kreft

– Jeg gir råd til de som har gjennomgått kreftsykdom eller har avsluttet kreftbehandling. Vi har et mentorskapsprogram og podkast, sier Lotta Våde.

Les mer om Kreftkompasset her. 

BLÅ KORS: Hogne Tørre er sykepleiestudent ved Uia Grimstad.

Rus og spill

– Jeg snakker først og fremst til politikerne om rusarbeid, forteller Hogne Tørre.

Les mer om Blå kors her. 

HJERNERÅDET: Peggy Ranheim, sykepleier med videreutdanninger innen ledelse og planlegging. Foto: Christine Kristoffersen

Hjerneføde

– Vi vet så lite om hjernen, samtidig får en av tre problemer i løpet av livet. Vi formidler god hjernehelse og skaper interesse for hjernen. I dag vet vi bare ti prosent, så mer forskning, sier Peggy Ranheim.

Les mer om Hjernerådet her.

FOLKETS PARTI: Cecilie Tveit fra Bergen er anestesisykepleier, nå heltidspolitiker og sitter i bystyret i Bergen.

Fra sykepleie til politikk

– Vi står her for å bli mer kjent. Vi er et ungt parti som startet i 2014. Psykisk helse er min kjernesak og eldreomsorg, sier Cecilie Tveit.

Les mer om Folkets parti her. 

NORSK REVMATIKERFORBUND: Tove Burhol fra Homborsund, sykepleier, jobbet i akuttpsykiatiren som leder.

Jobber som instruktør

– Nå er jeg ufør, jeg har en revmatisk sykdom. Vi deler ut brosjyrer og folk kan melde seg inn i foreningen. Ti stykker meldte seg inn i dag, sier Tove Burhol.

Les mer om Norsk Revmatikerforbund her.

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN: Morten Undseth fra Oslo, er utdannet sykepleier i Elverum og jobber som markedssjef i skyttervesenet i dag.

Fra sprøyter til kuler

– Vi er Norges nest største idrettsorganisasjon. Jeg informerer om hvor folk kan prøve skyting der de bor og vi gjør oss kjent med andre organisasjoner som er her, sier Morten Undseth.

Les mer om Det frivillige skyttervesen her.

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS: Martin Lieungh, intensivsykepleier, som i dag jobber med å planlegge den nye intensivavdelingen på Rikshospitalet.

Hitech

– Her informerer vi om det nye sykehuset og viser frem kirurgisk mixed reality, forteller Martin Lieungh.

Les mer om Oslo Universitetssykehus her. 

SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING: Inger Dagsvold, kreftsykepleier. Hun har doktorgrad i helsevitenskap og jobber ved UiT.

Helse- og levekårsundersøkelse i nord

– Jeg jobber med å forberede en kvalitativ intervjustudie om hvordan befolkningen i nord opplever egen helse og helsetilbudet. Dette skal brukes til helse- og levekårsundersøkelsen ved samiske og norske bosettinger, sier Inger Dagsvold.

Les mer om Senter for samisk helseforskning her. 

AMATHEA: Elise Skare, helsesykepleier, Eva-Johanne Meldahl, jordmor og Inger Åse Mørch Jonassen, psykiatrisk sykepleier. Citroen SM-en som skimtes i bakgrunnen har ingenting med saken å gjøre.

Nøytralitet ved abort

– Vi holder to arrangementer her. Det ene handler om hvor viktig det er for helsepersonell å være nøytrale i møte med mennesker som står overfor et valg ved svangerskap. Det andre er en debatt om den glemte kvinnehelsen, før og etter abort, sier Elise Skare.

Les mer her. 

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET: Marianne Litland, sykepleier med master i psykisk helse og rusarbeid.

Pasientrettigheter

– Vi er en offentlig tjeneste finansiert av Helsedirektoratet og gir råd og veiledning om rettigheter til pasienter, forteller Marianne Litland. 

Les mer om Pasient- og brukerombudet her. 

NORHEAD: Gøril Bruvik Gravdahl, sykepleier med master i anvendt klinsk forskning. Jobber i Norsk senter for hodepineforskning.

Treffsikker behandling av hodepine

– Senteret er helt nytt. Vi er her for å vise at vi er til og jobber med forskning for ny og mer treffsikker behandling av hodepine, sier Gøril Bruvik Gravdahl.

Les mer om Norhead her. 

SØRLANDET SYKEHUS: Heidi Sørensen, anestesisykepleier, jobber i beredskapsavdelingen.

CBRNE-info

– Ambulansen vår trekker en del folk. Vi informerer om CBRNE og hvordan sykehuset må tilpasses, sier Heidi Sørensen. 

Les mer om Sørlandet sykehus her.

EPILEPSIFORBUNDET OG SSE: Guri Jordan, sykepleier og enhetsleder ved SSE (Spesialsykhuset for epilepsi) og Jancike Hagen, sykepleier og enhetsleder ved barneavdelingen på SSE i Sandvika.

Test å ha epilepsi

– Vi har VR-briller hvor folk kan teste hvordan det føles å få et epileptisk anfall. Mange har søsken eller andre pårørende som vil ha mer informasjon og vi forteller om vårt tilbud, forteller Guri Jordan. 

Les mer om SSE her. 

Les mer om Epilepsiforbundet her.

LHL: Ellen Torjesen, tidligere sykepleier på Notodden. 

Voksen førstehjelp

– Vi utdanner godt voksne i førstehjelp samt at vi markedsfører lokallagene, sier Ellen Torjesen.

Les mer om LHL her. 

NORSK FOLKEHJELP/ARENDAL: Mariell Heiland, sykepleierstudent ved Uia Grimstad.

Hva er blodgass?

– Vi underviser i basal hjerte- og lungeredning. Vi får alle mulige spørsmål, fra hva blodgasser er til antall kompresjoner. Det er gøy, kjenner jeg får brukt det jeg har lært, sier Mariell Heiland, frivillig på andre året.

Les mer om Norsk folkehjelp Arendal her. 

PÅRØRENDESENTERET: Inger Grødem fra Randaborg, psykiatrisk sykepleier og tidligere hovedtillitsvalgt i NSF på Haukeland.

Tilbud til unge pårørende

– Har jobbet her siden 2008. Jeg informerer om hva vi holder på med, hva vi kan hjelpe folk med. Barn spør mye. Og vi har også tilbud til unge pårørende, forteller Inger Grødem.

Les mer om Pårørendesenteret her. 

HOMESTART: Bente Våge, sykepleier, utdannet på Diakonhjemmet sykehuset. I dag jobber hun for Frelsesarmeen og Homestart.

Hjelper småbarnsfamilier

– Homestart er et program til småbarnsfamilier. Vi har 45 avdelinger landet rundt. Mange lurer på hvordan de kan få støtte av Homestart i kommunen der de bor. Mange fagfolk kommer også innom oss, sier Bente Våge.

Les mer om Homestart her.

NSF og Arendalsuka

Generalsekretær i NSF, Rune Hallingstad, skriver i en e-post til Sykepleien at det er hovedsakelig sykepleiere fra lokale faggrupper i Arendal og Agder som deltar på Arendalsuka.

– For NSF er Arendalsuka en viktig møteplass der vi møter arbeidsgivere, politikere, samarbeidspartnere og andre som vi er avhengige av å samsnakke og samhandle med for å oppnå resultater for medlemmene våre. Dette gjelder både innenfor fag- og helsepolitikken, arbeidslivspolitikken og samfunnspolitikken i stort, forteller Hallingstad.

Fra forbundsledelsen og administrasjonen og Tidsskriftet Sykepleien er det til sammen 15–20 personer som er innom Arendal denne uken. 

Teksten til Olav Elvemo i Hodepine Norge ble endret.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.