fbpx 65 prosent rapporterer ikke avvik: – Avvik er ekstraarbeid Hopp til hovedinnhold

65 prosent rapporterer ikke avvik: – Avvik er ekstraarbeid

En undersøkelse blant de ansatte i hjemmetjenesten i Ålesund kommune viste at 65 prosent har droppet å melde fra om avvik.

Rapporten fra hjemmetjenesten i Ålesund konkluderer med at pasientene i stor grad får den tjenesten de skal ha, men at så mange dropper avviksrapportering gir grunn til bekymring, skriver Sunnmørsposten [bak betalingsmur] som omtalte saken først.

– De ansatte føler seg veldig presset på tid. Mot slutten av arbeidsdagen er det ikke mer tid igjen til å skrive avvik, og det skal ofte mye til for at man får overtid for å gjøre det, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Ålesund kommune, Ståle Evald Ræstad, til Sunnmørsposten.

– Også lederne har tidspress og må få unna ting, og avvik blir sett på som ekstraarbeid som kommer på toppen, sier Ræstad.

Ålesund kommune bruker systemet Compilo til å melde inn avvik.

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelsen blant de ansatte. Svarprosenten var på 43 prosent.

– Handler ikke om å sladre

Kommunesjefen for helse, Synnøve Vasstrans Synnes oppfordrer alle ansatte til å bruke avvikssystemet. Sunnmørsposten konfronterer kommunesjefen med at flere ansatte sier de kan bli irettesatt om de melder avvik.

– Vi vet ikke bakgrunnen for at noen har uttalt dette. Dersom det er tilfellet, så er det ikke slik det skal være. Jeg håper det ikke er slik, men en kan lure på om noen sier det fordi de ikke helt forstår hva det vil si å melde avvik. Å melde avvik handler ikke om å sladre, sier Synnes.

Hovedtillitsvalgt fra NSF er ikke enig i kommentaren til Synnes.

– Våre medlemmene har en autorisasjon å ivareta, og då må en komme med avvik via Compilio. Det skal være sagt at forskjellene er stor mellom lederne. Noen takker for mottatte avvik, mens andre tar inn sine tilsatte til en alvorsprat, sier Ræstad.

Underbemannet

Rapporten viser også at både ansatte og ledere sier det er en utfordring å ha nok bemanning og nok kompetanse.

Kommunen mangler et system for å hente inn erfaringer og synspunkter fra pasientene.

Også informasjonen mellom hjemmetjenesten og sykehusene kan være mangelfull, skriver Sunnmørsposten.

– Har det vært mange avviksmeldinger i sommer?

– Nei, det tror jeg ikke noen har hatt overskudd til å skrive, sier Ræstad på telefon til Sykepleien.

– Sommeren i år var ekstrem, selv de som har vært her lengst sier det, forteller han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse