fbpx Økning i krefttilfeller i 2021 Hopp til hovedinnhold

Økning i krefttilfeller i 2021 

Brystkrefttilfeller økte med 15 prosent i 2021. Antall krefttilfeller totalt økte med 4,2 prosent, ifølge Kreftregisteret.

Kreftregisteret har registeret 36 998 nye krefttilfeller i 2021. Det er 1483 flere krefttilfeller enn i 2020, en økning på 4,2 prosent. Og en større økning enn de siste årene. 

Det ble registrert 17 314 krefttilfeller blant kvinner og 19 684 blant menn.

I grafikken over kan du se utviklingen år for år fra Kreftregisteret startet registreringen av krefttilfeller i 1953 til 2021.

– Økningen vi ser fra 2020 til 2021 kan dels forklares med at tallene for 2020 var lavere enn forventet. 2020 var et spesielt år hvor smitteverntiltakene affiserte kreftdiagnostikken, sier direktør ved Kreftregisteret Giske Ursin. 

Det var en tilbakegang i de aldersjusterte ratene fra 2019 til 2020, men nå har raten gått opp igjen for flere kreftformer. De kreftformene som har økt mest er bryst-, eggstokk- og lungekreft blant kvinner, og melanom blant menn.

Kraftig økning i brystkrefttilfeller

Eggstokk- og lungekreft er kreftformer med dårlig prognose. Oppdages de tidlig kan kreftsvulsten opereres bort. For brystkreft var økningen fra 2020 til 2021 på hele 15 prosent, det vil si 567 tilfeller. 

– Det er viktig å huske på at vi hadde en merkbar nedgang i antall brystkrefttilfeller fra 2019 til 2020 som følge av at Mammografiprogrammet ble stengt ned som et ledd i nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19, sier Ursin. 

– Dette var som forventet, sier kreftsykepleier Tanja Alme, hun er leder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for kreftsykepleie.

– Vi kreftsykepleiere opplever at folk lever lengre, fler vil få kreft i fremtiden og må ha behandling.

Flere kreftsykepleiere og rett kompetanse

– Vi har lenge påpekt hvor viktig vår kompetanse er og blir i fremtiden. Vi trenger flere kreftsykepleiere og vi trenger rett kompetanse på rett plass. 

– Kreftsykepleiekompetanse kan utgjøre en forskjell gjennom hele forløpet, både i spesialist og i kommunehelsetjeneste, sier Alme på telefon til Sykepleien.

Flere overlever kreft enn for ti år siden

Ved utgangen av 2021 var det over 316 000 personer i Norge som lever med en kreftdiagnose eller har overlevd sin kreftsykdom. Dette er 100 000 flere enn for ti år siden.

I en pressemelding fra Kreftregisteret står det at disse tallene er sammensatt, og skyldes dels at kreften oppdages tidligere hvor den kan behandles mer effektivt, og dels ny og bedre behandling med persontilpasset medisin. 

Feil i tall for 2021 korrigert kl 11.15 8. juni 2022.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse