fbpx Kan gå tom for medisin mot øyeinfeksjon Hopp til hovedinnhold

Kan gå tom for medisin mot øyeinfeksjon

Apotekene og Legemiddelverket henter inn erstatningsmedisiner for øyeinfeksjonsmedisinen Kloramfenikol fra Takeda. Apotekene begynner å gå tomme.

Produsenten av øyeinfeksjonsmedisinen Kloramfenikol har hatt produksjonsproblemer siden februar i år.

Kloramfenikol-produktene fra Takeda utgjør en veldig stor andel av det totale salget i Norge, ifølge Legemiddelverket.

Går snart tom på Ahus

På Akershus universitetssykehus (Ahus) utenfor Oslo er de kjent med mangelen på medisinen.

– Her på Ahus har vi klart å behandle pasienter frem til nå ved å bruke hetteglass i stedet for engangsdosene som det ble mangel på først, skriver legemiddelkoordinator Kjell Tore Myre ved Medisin- og helsefagdivisjonen i en e-post.

– Det begynner snart å gå tomt for hetteglass hos oss, også. Alternativ behandling videre blir da å benytte kloramfenikol øyesalve, forteller Myre.

Tar av beredskapslageret

– Vi har tilgang på kloramfenikol, og sykehusene skal ha lager for cirka en måneds forbruk. Produksjonsproblemene hos produsenten har vært håndtert med tilgang på medikament fra beredskapslager for sykehusene, skriver leder for Legemiddelkomiteen på OUS, Øyvind Melien, i en e-post.

Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Erik Palm, skriver til Sykepleien at de foreløpig ikke har merket noe. De tror kanskje at mangelen først vil merkes blant fastlegene.

Fakta
Kloramfenikol fra Takeda

Øyedråper: Oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneholder: Kloramfenikol 5 mg, natriumborat, borsyre, sterilt vann.

Øyesalve: 10 mg/g: 1 g inneholder: Kloramfenikol 10 mg, flytende parafin, vaselin.

Øyedråper og øyesalve til bruk ved infeksiøse øyesykdommer hos voksne og barn, f.eks. konjunktivitt, keratitt. Profylaktisk etter fjerning av fremmedlegemer og ved korneaerosjon. Ved perforerende skader brukes øyedråper, ikke øyesalve. 

Kilde: Felleskatalogen

Når Sykepleien gjør et søk i et av de større apotekene, finnes øyedråpene bare på tre apotek i hele Norge. Øyesalven er det fortsatt mye av.

– Ettersom etterspørselen etter alternativene øker, kan det også bli mangel på disse, skriver seniorrådgiver Guro Wilhelmsen i Legemiddelverket i en e-post til Sykepleien.

Tilbake i juli og august

Hun skriver også at produsenten Takeda har oppgitt at Kloramfenikol øyedråper er ventet tilbake 1. august i år og øyesalven 5. juli i år.

– Hvilke medisiner kan erstatte Kloramfenikolproduktene fra Takeda? 

– Det finnes flere produkter med virkestoffet kloramfenikol fra andre produsenter, både salve og øyedråper, skriver Wilhelmsen.

Disse er på byttelisten

For øyesalven finnes det et par alternativer som apotek kan bytte til uten at lege må kontaktes for å få ny resept. 

  • Kloramfenikol Aurora Medical, øyesalve, 10 mg/g, 4 g, varenummer 583092
  • Kloramfenikol Santen øyesalve, 10 mg/g, 4,3 g, varenummer 544275

Alternativer som krever ny resept

For øyedråpene finnes det også alternativer, men disse krever ny resept fra lege.

  • Kloramfenikol Aurora Medical øyesalve, 10mg/g, 4 g, varenummer 583092
  • Kloramfenikol Minims Bausch Health øyedråper, 5 mg/ml, 20x0,5 ml, varenummer 591289
  • Kloramfenikol Santen øyedråper, 5mg/ml, 10 ml varenummer 467463
  • Kloramfenikol Santen øyedråper, 5mg/ml, 30 x 0,25 ml, varenummer 549654
  • Kloramfenikol Santen øyesalve, 10mg/g, 4,3 g varenummer 544275
  • Fucithalmic Amdipharm øyedråper, 1 % varenummer 515608

 – Hvilke tiltak har Legemiddelverket iverksatt?

– Vi er i kontakt med andre produsenter og forhører oss om de kan levere kloramfenikol-alternativer som kan dekke opp under mangelperioden til Takeda, forteller Wilhelmsen.

Apotekene har alternativer inne

– Vi har en annen leverandør av Kloramfenikol med konserveringsmiddel som et alternativ, fra Santen. Vi har både øyedråper og øyesalve tilgjengelig i apotekene våre, og det kommer mer denne uken til dem som eventuelt er tomme, skriver Kjersti S. Ofstadkommunikasjonssjef i Apotek 1.

Ikke merkbart i kommunehelsetjenestene

Ingen av hjemmetjenestene i kommunene Oslo, Bergen og Hamar har merket noe til mangelen hittil, sier de når Sykepleien tar en rask telefonrunde.

– Det er ikke nødvendigvis slik at helsetjenesten eller pasientene merker pågående legemiddelmangler. De fleste mangelsituasjoner – slik som denne – løses ved at pasienten får et likeverdig legemiddel fra en annen produsent, skriver Guri Wilhelmsen i Legemiddelverket.

– Det er flere kloramfenikol-alternativer på markedet, og på nåværende tidspunkt er vi ikke bekymret for at det skal gå tomt.

– Vi følger nøye med, fordi vi vet at økt etterspørsel etter alternativer også kan føre til mangel – men i samarbeid med produsent, grossist og apotek pleier mangelsituasjoner å løse seg slik at pasienten får den behandlingen legen har bestemt, forteller Wilhelmsen.

Etter hva Sykepleien erfarer skyldes produksjonsstansen at filtrene som øyedråpene kjøres gjennom, har tatt slutt. Underleverandøren har prioritert vaksineproduksjon.

Vaksineproduksjon er årsaken

Takedas presseansvarlig i Norge, André M. Larssen, forklarer produksjonsstansen på følgende måte:

– Legemiddelproduksjon er en lang linje med forskjellige produkter som settes sammen til et sluttprodukt for pasienten. Når et av disse produktene uteblir, stanser produksjonen opp, og vi får forsinkelser, skriver han i en e-post.

I dette tilfellet viser det seg at produsenten har prioritert vaksineproduksjon fremfor øyedråper. 

– Det har Takeda sympati og forståelse for. Så snart vi får innsatsmaterialet tilbake, vil vi fortsette produksjonen, skriver Larssen.

Fakta
Generelt om legemiddelmangel

Legemiddelverket jobber med å forebygge, redusere og håndtere antall mangelsituasjoner.

De samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger.

De gir informasjon til leger, pasienter og apotek, samt råd om alternativ behandling dersom det er behov for det.

 Les mer om legemiddelmangel her.

Kilde: Legemiddelverket

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse