fbpx Bekymringsmelding om den nye akutten i Tønsberg: – Frykter alvorlige episoder Hopp til hovedinnhold

Bekymringsmelding om den nye akutten i Tønsberg: – Frykter alvorlige episoder

Sykehuset i Vestfold

Tillitsvalgte ved Sykehuset i Vestfold frykter unødvendige dødsfall. Spesielt er mangelen på sykepleiere prekær. NSFs fylkesleder er bekymret. Omorganisering av arbeidsoppgaver og ny driftsform skal være bakteppet for problemene.

– Etter flytting til akuttsenteret i nytt bygg, har legenes tilbakemeldinger til tillitsvalgte vært at det er for lite sykepleierressurser til å ta imot, gjøre innledende undersøkelser, sortere og starte nødvendig rask behandling av pasientene, sier de tillitsvalgte for Legeforeningen, Andreas Aass-Engstrøm og Ellen Holtan Folkestad, til Tønsbergs Blad(krever abonnement).

– Kaotiske tilstander

I november stengte sykehuset dørene til det gamle akuttmottaket, og åpnet samtidig det nye senteret.

Etter flyttingen er det flere forhold som gjør Legeforeningen bekymret, skriver Tønsbergs Blad.

Den betydelige underbemanningen av sykepleiere, og for få undersøkelsesrom i forhold til pasienttilstrømningen fører til kaotiske tilstander, hevder de to tillitsvalgte.

De har varslet sykehusledelsen internt og bedt om at situasjonen må tas på alvor, før det oppstår alvorlige episoder. Senere har også Statsforvalteren blitt involvert.

Jobber med tiltak

– Det er ingen tvil om at akuttsenteret har hatt noen krevende måneder. De har flyttet inn nytt bygg, skal innarbeide nye måter å jobbe på og nye rutiner i en periode med pandemi, sykefravær og karantene, samt til tider stor pågang av pasienter, sier administrerende direktør Stein Kinserdal til Tønsbergs Blad.

Han forteller at administrasjonen har hatt flere møter med de tillitsvalgte, og påpeker at Akuttsenterets ledelse jobber med flere tiltak. Det er også avtalt et møte med Statsforvalteren for å vurdere hvordan bekymringsmeldingen fra Legeforeningen følges opp.

– Jobbes med løsninger

Fylkesleder i NSF Vestfold og Telemark, Randi Askjer, sier til Sykepleien at forbundet er bekymret for tilstanden på sykehuset. Hun har tett kontakt med tillitsvalgtapparatet på sykehuset.

Hun forteller at noe av problemet ligger i at det har vært en stor omorganisering av arbeidsoppgaver ved flytting til det nye akuttsenteret. En ny driftsform i akuttsenteret gjør at flere pasienter skal avklares der, før de sendes videre til sengepostene eller ut av sykehuset.

– Dette medfører at både sykepleiere og andre må jobbe på nye måter. Sykepleiere er flyttet fra andre tidligere funksjoner og det tar tid å lære seg nye arbeidsrutiner og nye oppgaver. De fysiske omgivelsene er også endret, og det er mange nyansatte som trenger opplæring, sier Askjer.

I tillegg til disse utfordringene har økt pasientstrøm gjort det vanskelig å få god nok flyt i oppgavene som skal løses. Det har lenge vært knapt med sykepleiere, noe som har gitt økt press på de som er der.

Ifølge Askjer er de tillitsvalgte i god dialog med arbeidsgiver. Det jobbes med løsninger. 

7 nye stillinger

– Det er gledelig at det har blitt utlyst sju nye sykepleiestillinger til akuttsenteret, sier hun.

Askjer forundres allikevel over at stillingene er lyst ut i 75 prosent stillinger når det jobbes med heltid på sykehuset. Ved å lyse ut fulle stillinger bør det være lettere å rekruttere sykepleiere, og de får benyttet den enkeltes kompetanse fullt ut.

– Vi håper derfor virkelig at sykehuset ser på stillingsstørrelsene på nytt, sier Askjer.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse