fbpx Helse Vest suspenderer to vikarbyråer Hopp til hovedinnhold

Helse Vest suspenderer to vikarbyråer

Sykepleier som løper og stresser.
MÅ RYDDE OPP: De to vikarbyråene har fått en måend på seg til å etterbetale sykepleierne overtidsbetaling de skulle hatt. Arkivfoto: Erik M. Sundt

To vikarbyråer blir midlertidig suspendert av Helse Vest som følge av kontraktsbrudd. De skal ikke ha utbetalt tilstrekkelig overtidstillegg til sykepleiere.

Helse Vest organiserer styringsgruppen for vikarinnkjøp ved norske sykehus. De skal blant annet sikre at innleide vikarer har samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. Gjennom en revisjon av seks vikarbyråer ble det avdekt at to ikke har betalt nok i overtidstillegg til sykepleiere de her leid ut til norske sykehus.

– Dette er et klart kontraktsbrudd, og leverandørene blir derfor foreløpig suspenderte fra kontrakten, skriver Helse Vest på sin nettside.

– Vil ordne opp raskt

Hilde Brit Christiansen er leder for den nasjonale styringsgruppen for vikarinnkjøp. Hun er også direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF. ​

– Hva skjer nå?

– Nå retter vikarbyråene opp i det vi har påpekt. Vi kommer da til å gjøre en ny vurdering av de to vikarbyråene, sier Christiansen til Sykepleien.

Hun har stor tro på at dette vil skje raskt. Powercare A/S og Läkarleasing Sverige AB som nå er midlertidig suspendert, må nå rydde opp.

– Får dette konsekvenser for driften ved norske sykehus?

– Nei, det tror jeg ikke. Det finnes mange vikarbyråer så forhåpentligvis vil dette gå greit selv om det kan bli litt ekstra krevende noen steder, sier hun.

Christiansen sier at det ikke skal være vanskelig å finne byråer som har alt på stell i perioden suspensjonen for de to vikarbyråene varer.

– De fleste vikarbyråene har gjennomgått våre revisjoner i mange år og vet godt hvilke krav de må imøtekomme, sier hun.

Christiansen sier at de tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet er informert om situasjonen.

Har en måned til å rette opp

Revisjonen har kontrollert arbeidsavtaler, lønnsvilkår og arbeidstid. Under revisjonen er det tatt stikkprøver hos leverandørene ved ulike tidspunkt i 2021. Stikkprøvene tyder på at sykepleierne kan ha fått utbetalt for lav overtidssats gjennom avtaleperioden.

– Vi krever at vikarbyråene etterbetaler det sykepleierne har hatt krav på og at de innfører bedre rutiner for å hindre liknende avtalebrudd i fremtiden, sier Christiansen.

Ifølge pressemeldingen har vikarbyråene fått en måneds frist for å rette opp forholdene.

Brudd på reglene

Ifølge pressemeldingen på Helse Vest sin nettside er Powercare A/S er en av de største leverandørene av vikarer på norske sykehus. I perioden oktober 2019 og frem til nå har de levert rundt 450 000 vikartimer. Dette utgjør om lag 46 prosent av vikarbruken i helseføretakene. Rundt tre prosent av disse timene er overtidsstimer, der det er avdekt brudd. 

Läkarleasing Sverige AB er en mindre leverandør. Selskapet har levert rundt 45 500 vikartimer hittil i avtaleperioden. Timene der det er gjort alvorlige funn, utgjør 19 prosent av de totale timene Läkarleasing har levert, melder Helse Vest.

NSF: Fint at lovbrudd oppdages

NSF mener innleie fra vikarbyrå har flere problematiske sider.

– Det er dyrere og i tillegg en risiko for pasientsikkerhet og kvalitet på tjenesten med tanke på manglende faglig og organisatorisk kontinuitet. Vikarbyrå krever også kontrollressurser slik som eksemplifisert her, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen.

Hun mener det er bra at Helse Vest gjennomfører eksterne revisjoner slik at brudd på lovverk og kontrakter oppdages.

Vikarbyrå fordyrer helsetjenesten

– Oppfølgingen som gjøres av RHF når de er oppdaget feil, er upåklagelig. Det viser likevel hvordan vikarbyrå fordyrer «helse per krone» opp mot faste ansettelser, sier Larsen og legger til:

– Det er spesielt med en så høy bruk av sykepleierinnleie i helseforetakene, samtidig som de samme lederne som står for innleien, beskriver at de ikke har mangel på sykepleiere. Dette møtes vi med ved hver forhandling om faste stillinger og lønn.

Saken ble utvidet 13:16 med kommentarer fra Lill Sverresdatter Larsen.

Nå skal vikarbruken i sykehusene ned

Bildet viser Stortinget og den ene løvestatuen utenfor.
VIKTIG: – Dette er et viktig gjennomslag for NSF, sier forbundsleder Eli Gunhild By. Foto: Mostphotos

Innleie av vikarer i sykehus skal ned, mens sykehusene selv ansetter faste vikarer. Det har politikerne bestemt.

Forrige uke vedtok Stortinget at vikarbruken i helseforetakene skal gjennomgås. Oppdraget regjeringen har fått, er å finne ut om vikarbruken er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I tillegg ble det vedtatt at regjeringen skal sørge for å redusere eksternt innleide vikarer parallelt med at bruken av fast ansatte vikarer økes.

LES: Helseforetakene bruker milliarder på sykepleievikarer

Forslag fra SV

Forslaget var i utgangspunktet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti (SV) og kom etter at Tidsskriftet Sykepleien og flere andre hadde oppslag om helseforetak som bruker milliarder på innleie. Tallene som kom frem var hentet fra Sykehusinnkjøp (tidligere Hinas) på oppdrag fra NSF.

– Fast ansatte vikarer gir bedre kontinuitet i velferden og dermed bedre velferd, ansatte med tid som kjenner jobben, og tryggere inntekt for de ansatte. I tillegg kan det spare penger, da høye kostnader til eksterne bemanningsbyråer faller bort, skriver SV i sitt opprinnelige forslag.

Viktig sak for NSF

– Dette er et viktig gjennomslag for NSF. Vi har flere ganger kartlagt hvor mye sykehusene bruker på innleie av sykepleiere. For oss er det viktig at det ansettes flere sykepleiere i faste, hele stillinger i stedet for å leie inn dyre vikarer, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Hun er svært fornøyd med at Stortinget nå har pålagt helseministeren å sørge for at vikarbruken trappes ned.

Helseministeren må gi klar beskjed

– Tror NSF vedtaket vil føre til at ekstern innleie reduseres og at det ansettes flere faste vikarer?

– Det vil overraske meg om ikke helseministeren gir klare signaler om at de må begrense bruken av innleie fra vikarbyråer, sier By.

Det er ikke satt noen frister for når regjeringen skal levere på vedtakene.

– Jeg forutsetter at helseministeren starter dette arbeidet så raskt som mulig, sier hun.

Fakta

– Hva vil NSF gjøre videre?

– Vi vil fortsette å legge frem fakta for politikerne både for dette og andre saker. Det er viktig for å få gjennomslag for saker som er viktige for NSFs medlemmer, sier By.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.