fbpx Sykefraværet på høyeste nivå siden svineinfluensaen i 2009 Hopp til hovedinnhold

Sykefraværet på høyeste nivå siden svineinfluensaen i 2009

influensa

Sykefraværet i tredje kvartal var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Sykefraværet er nå på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009, ifølge SSB.

Det egenmeldte sykefraværet er på 1,2 prosent, mens det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig at det egenmeldte sykefraværet har gått opp med 26,3 prosent, mens det legemeldte sykefraværet er omtrent uendret.

Høyeste nivå siden 2009

– Sykefraværet er nå høyere enn ved starten av koronapandemien i 2020, og er på det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. I siste kvartal er det spesielt egenmeldt sykefravær som har økt mye, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Antall influensa- og koronadiagnoser har økt de siste to kvartalene og bidrar til det høye sykefraværet, ifølge Køber.

Ser vi på ujusterte tall kan vi sammenlikne på tvers av næringer. Det er kun overnattings- og serveringsvirksomheter som har hatt en nedgang i sykefravær fra samme kvartal året før. Sykefraværet har avtatt med 3,2 prosent.

Mer fravær blant lærere

Legemeldt sykefravær blant grunnskole- og førskolelærere har økt de siste årene. Yrkesgruppen har et sykefravær på 5,4 prosent i tredje kvartal, viser ujusterte tall. Sykefraværet i denne gruppen økte med 12 prosent fra 2019 til 2020, og har hatt en ytterligere økning på 13 prosent i år.

– Årsaken til at sykefraværet blant grunnskole- og førskolelærere har økt kan være at de er utsatt for smitte i jobben samtidig som det har vært strenge krav om å holde seg hjemme ved symptomer på luftveissykdommer, sier Køber.

Det var historisk mange jobber i tredje kvartal, men sykefraværet har likevel steget mer enn de avtalte dagsverkene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse