fbpx Ukom ser nærmere på tragedien på Kongsberg Hopp til hovedinnhold

Ukom ser nærmere på tragedien på Kongsberg

Pål Iden

I sommer startet Ukom arbeidet med en undersøkelse knyttet til pasienter med alvorlig psykisk sykdom som begår drap. Nå henter undersøkelseskommisjonen inn informasjon om drapene på Kongsberg.

Bakgrunnen for at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) valgte dette temaet, var et drap begått av en person som hadde blitt utskrevet fra en psykiatrisk institusjon.

Drapene på Kongsberg har gjort Ukoms undersøkelsen dagsaktuell. Direktør i Ukom, Pål Iden, sier i en pressemelding at drapshendelsen på Kongsberg har berørt alle som jobber for å forebygge alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Nå vil Ukom samle inn informasjon knyttet til tragedien på Kongsberg for å se om den kan være viktige ting å ta med som tillegg i den pågående undersøkelsen som nå er i sluttfasen.

Til Sykepleien sier Iden at det er flere av spørsmålene som stilles i mediene rundt Kongsberg-saken, som belyses i deres undersøkelse.

– Hvilke spørsmål?

– Først og fremst rundt samarbeidet mellom politi og helsevesenet. Det ser ut til å være flere fellestrekk mellom vår pågående undersøkelse, og det som skjedde på Kongsberg, sier Iden.

– Betyr det at rapporten dere har laget diskuterer taushetsplikten og informasjonsplikten?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer om innholdet før rapporten er klar og publisert. Men det er vel ingen stor overraskelse om jeg sier at juss er en del av det vi har sett på, sier han.

Poenget er å lære

Planen har hele tiden vært å publisere rapporten i november.

– Vi ønsket ikke å utsette publiseringen på grunn av Kongsberg-saken, så vi innhenter informasjon og ser om det er ting vi kan legge til, sier han.

Ukom vil samtidig vurdere om de vil undersøke denne alvorlige hendelsen som en egen sak. Formålet med Ukoms undersøkelser er hele tiden læring – ikke å finne syndebukker.

– Vi kommer til å se om det er forhold ved Kongsberg-hendelsen som kan belyse helsetjenestens rolle og mulighet for å forebygge alvorlige voldshandlinger begått av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, ser Iden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse