fbpx Helsepersonellgruppene som har fått færrest vaksiner Hopp til hovedinnhold

Helsepersonellgruppene som har fått færrest vaksiner

En ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at en høy andel av de ansatte i helsevesenet er vaksinert mot covid-19. Men noen grupper henger etter.

Blant de ansatte med innvandrerbakgrunn er vaksinasjonsgraden ni prosent lavere enn for de øvrige. Men de har i gjennomsnitt en høyere vaksinasjonsgrad enn Norges øvrige befolkning.

Undersøkelsen omfatter cirka 350 000 ansatte i helsevesenet som ble vaksinert i perioden desember 2020 til august 2021.

Ved slutten av august 2021 hadde 92 prosent av helsearbeiderne fått minst en dose koronavaksine. I den øvrige befolkningen var samme tall på 88,6 prosent.

Gledelige tall

– Dette er gledelige tall for vaksinedekningen i Norge, og viser at ansatte i helsetjenesten har en høy grad av tillit til vaksinasjonsprogrammet. Det viser også at de aller fleste benytter seg av vaksinetilbudet, sier Kristian Bandlien Kraft, rådgiver i Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten, på FHIs hjemmeside

FHI-rapporten er ikke fagfellevurdert, men er publisert.

Underrapportering ved vaksinering i andre land

– I noen grupper kan det forekomme en viss grad av underrapportering, for eksempel ved at personer som har vaksinert seg i utlandet ikke har etterregistrert dette i Norge, de kan derfor stå oppført som uvaksinert selv om de i realiteten er vaksinert, sier Kraft. 

Ansatte i helsetjenesten som er født i Vietnam, Thailand, Sri Lanka og Danmark har en vaksinasjonsdekning på 95 prosent eller mer, noe som er litt høyere enn ansatte født i Norge (94 prosent). 

– Vi vet ikke hva som er årsaken til forskjellene, men en mulig årsak kan være hvem som har blitt tilbudt vaksine først. Blant annet har 73 og 76 prosent av pleie-medarbeidere i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten fått to doser, sier Kraft.

Spesialsykepleiere inkluderer jordmødre. Kategorien «Andre» inkluderer ambulansepersonell, radiografer, bioingeniører, renholdspersonell, tannleger, ulike terapeuter, psykologer og. Der antallet deltakere er under 50 personer er tallet utelatt.

0 Kommentarer