fbpx 90–100 årsverk ved sykehusene i Namsos og Levanger er foreslått kuttet Hopp til hovedinnhold

90–100 årsverk ved sykehusene i Namsos og Levanger er foreslått kuttet

Bildet viser Kenneth Grip, foretakstillitsvalgt for NSF på St. Olavs hospital i Trondheim
SOLEKLAR FORVENTNING: – Vi vet at arbeidsbelastningen allerede er voldsomt høy for sykepleiere og vi vet at det også i Trøndelag er mangel på sykepleiere. Vi har selvsagt en soleklar forventning om at dette tas med i beregningen og har innflytelse på hvor det skal kuttes, sier fylkesleder i NSF, Kenneth Sandmo Grip. Foto: Ellen Morland

Som følge av økte kostnader i 2022 foreslår administrasjonen i Helse Nord-Trøndelag å kutte mellom 90 og 100 årsverk ved to sykehus. Det skal i første omgang skje ved mindre vikarbruk og naturlig avgang.

I forslaget fra administrasjonen står det at helseforetaket har hatt en negativ kostnadsutvikling, både målt mot utvikling i egne inntekter og mot andre foretak. Blant annet er en kontinuerlig økning i bemanningen en viktig årsak til dette, skriver Namdalsavisa [for abonnenter].

Må spare 115 millioner

Administrasjonen skriver at det må spares 115 millioner kroner, blant annet gjennom kutting av årsverk. De 90–100 årsverkene svarer til omtrent 3 prosent av samlet antall årsverk i foretaket.

– Helse Nord-Trøndelag har et økende kostnadsnivå, både i forhold til endring i egen aktivitet og sammenliknet med andre helseforetak. Dette er en utvikling som må snues, og den tyngste driveren for økte kostnader er utviklingen i bemanning, skriver økonomisjef Rolf Tørring i en e-post til Sykepleien. 

Kutt i vikarbruken

– Hvilke avdelinger eller yrkesgrupper vil kuttene ramme?

– Dersom styret gir sin tilslutning til forslag til vedtak, vil administrerende direktør arbeide videre med en plan for hvordan bemanningsreduksjonene skal realiseres. Dette skal fortrinnsvis gjøres gjennom redusert innleie og naturlig avgang, og i nær dialog med tillitsvalgte. Det foreligger så langt ingen konkret vurdering av hvor endringene vil komme, skriver Tørring.

Saken legges frem for styret i Helse Nord-Trøndelag mandag 20. september.

NSF ønsker mer kunnskap

– Tallene ble kjent for oss for noen få dager siden, sier Kenneth Sandmo Grip, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Trøndelag.

– Vi vet ikke hvor det skal spares og vi vet ikke hva som er bakgrunnen foreløpig. Vi trenger rett og slett kunnskap om hvor Helse Nord-Trøndelag har merforbruk og årsakene til dette, sier han og legger til:

– De tallene som oppgis er omgjort til brutto månedsverk og representerer nok ikke antall ansatte som må «vekk».

– Må skjele til arbeidsbelastning

Kenneth Sandmo Grip mener det er avgjørende for NSFs del at Helse Nord-Trøndelag, samtidig som de har dette kravet til kutt, skjeler til kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsbelastning for sine ansatte.

– Vi vet at arbeidsbelastningen allerede er voldsomt høy for sykepleiere og vi vet at det også i Trøndelag er mangel på sykepleiere. Vi har selvsagt en soleklar forventning om at dette tas med i beregningen og har innflytelse på hvor det skal kuttes, sier fylkeslederen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.