fbpx Helsetilsynet kritiserer helikopterberedskap etter at pasient døde i Troms Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet kritiserer helikopterberedskap etter at pasient døde i Troms

Bildet viser et helikopter som tilhører Norsk Luftambulanse
SVIKT I BEREDSKAPEN: I stedet for helikopter ble bilambulanse brukt til å frakte to pasienter med akutt blodforgiftning. Foto: Jan Fredrik Frantzen / Universitetssykehuset Nord-Norge

Helikopterberedskapen ved Universitetssykehuset Nord-Norge får kritikk i to saker, en der en pasient døde og en annen der en pasient måtte gjenopplives.

Ifølge Nordlys [for abonnenter] kritiserer Statens helsetilsyn i en foreløpig rapport rutinene for hvordan kritisk syke og skadde pasienter fraktes til sykehuset.

I de to sakene fra juli i fjor ble anbefalinger fra legevaktleger i Nordreisa satt til side, og istedenfor helikopter ble bilambulanse brukt til å frakte pasientene med akutt blodforgiftning, noe Helsetilsynet konkluderer med var feil avgjørelser.

– Vi mener gjennomgangen av de to pasienthendelsene har vist svikt i helsetjenesten, og at denne svikten skyldes manglende organisering, styring og ledelse av tjenesten, skriver Helsetilsynet.

I saken der pasienten døde, var det mistanke om at vedkommende var koronasmittet. Det er ikke opprettet tilsynssaker mot enkeltpersoner som var involvert i sakene.

Leder Jon Mathisen ved Akuttmedisinsk klinikk er enig i rapportens hovedkonklusjoner.

– Jeg vil også beklage overfor pasient og pårørende. Vi har etablert kontakt med dem og vil også holde dem orientert om hvordan vi følger opp dette arbeidet, sier han til Nordlys.

Helsetilsynet: Skal sjekke om folk i nord får forsvarlig luftambulanse

Bildet viser Jan Fredrik Andresen
SKAL GJØRE TILSYN MED LUFTAMBULANSEN: Statens helsetilsyn har ansvaret for tilsynet, her ved direktør Jan Fredrik Andresen. Foto: Berit Roald/Statens helsetilsyn

Særlig i Troms og Finnmark har det vært rapportert om problemer med flytjenestene i 2018 og 2019.

Luftambulansetjenesten er nasjonal, og det er derfor naturlig at tilsynet gjennomføres av Statens helsetilsyn, som er overordnet tilsynsmyndighet. Det skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

Tilsynet skal gjennomføres i samarbeid med fylkesmennene i Nordland og i Troms og Finnmark.

Relevant kompetanse

Det er et tilsynslag som skal gjennomføre tilsynet, og laget har kompetanse som anses som spesielt relevant for luftambulansetjenesten, som akuttmedisin, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Tilsynslaget skal løpende informere ledelsen i fylkesmannsembetene i Nordland og i Troms og Finnmark og rapportere til helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen.

Ferdig i slutten av 2020

I løpet av februar vil tilsynet begynne å gjøre undersøkelser hos aktører i tjenesten. Selve tilsynet er nå under planlegging, og det skal foreligge en rapport med vurderinger og konklusjoner innen utgangen av 2020.

Les også: Babcock leverte en beredskap på 90 prosent i desember

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.