fbpx Flere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren Hopp til hovedinnhold

Flere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgs­sektoren

Bildet viser de nye 200 kroners-sedlene fra Norges bank
NEKTER STRAFFSKYLD: De tidligere regiondirektørene kjenner seg ikke igjen i anklagene, ifølge en av de tiltaltes advokater. Foto: Norges Bank

«Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige», sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Økokrim har tiltalt tre tidligere regiondirektører i omsorgsleverandøren Stendi AS for grov korrupsjon, sammen med en leder av selskaper som leverte tjenester til Stendi AS. De tre nekter straffskyld.

Direktørene var ansatt i Aleris Ungplan og BOI AS. I 2019 overtok Ambea og selskapene, og Aleris og Heimta ble slått sammen til Stendi.

Varsel fra Stendi

Ifølge Økokrim startet de etterforskningen etter å ha mottatt et varsel fra Stendi.

«Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige», sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum i en pressemelding.

– Dette er en alvorlig sak der Stendi selv har varslet og bistått Økokrim hele veien. Saken er også en påminnelse om at alle systemer avhenger av tillit. Aleris Omsorg hadde gjennom de siste årene før de kritikkverdige forholdene ble avdekket, gjennomført egne programmer med opplæring for ledere, mellomledere og ansatte i nettopp etikk og antikorrupsjon, skriver Stendi på egne nettsider.

Sykepleien får beskjed om at utover pressemeldingen de har publisert, ønsker de ikke å kommentere saken. (Se pressemeldingen nederst i saken.)

Fikk pusset opp boligen

De tre tiltalte har i form av sin stilling fått private økonomiske fordeler, ifølge tiltalen.

Den ene direktøren skal ha fått 1 170 000 kroner i verdier fra et leverandørselskap som leverte tjenester til Stendi. Direktøren skal også ifølge tiltalen ha fått pusset opp boligen sin for minst 1 000 000 kroner, og fri bruk av en Range Rover Sport.

Fikk to biler og fri tilgang til båt

Den andre direktøren har ifølge tiltalen fått 657 900 kroner av samme selskap. Han skal blant annet ha fått en BMW i3, til en verdi av 199 000 kroner etter fradrag for en innbyttebil, og en BMW X3, til en verdi av 98 900 kroner. I tillegg skal han hatt fri bruk av en båt, til en verdi av 360 000 kroner.

Fikk sykler og overpris for hyttetomt

Den tredje direktøren skal i perioden fra juli 2016 til 29. januar 2018 ha fått minst 162 500 kroner i verdier i form av tre sykler verdt minst 100 000 kroner, også dette ifølge tiltalen. Han skal også ha fått sponsormidler på 62 500 kroner.

Direktøren skal dessuten ha fått 400 000 kroner fra leverandørens ektefelles bankkonto til kjøp av en tomt i i 2016.

Nekter straffskyld

De tiltalte nekter straffskyld.

– Jeg har aldri hatt til formål å gi de involverte regionsdirektørene i Stendi noen som helst fordeler, sier underleverandøren via advokat Mats Stenmark til NTB.

Han sier at han har brukt mye ressurser på å inndrive betaling for tjenestene som ble bestilt, og at ledelsen i Stendi har godkjent at de medtiltalte leide biler av hans selskap privat.

Kjenner seg ikke igjen

De tidligere regiondirektørene kjenner seg ikke igjen i anklagene.

– Han har hatt private avtaler med en av Stendis leverandører knyttet til to biler og én båt, så det er private avtaler utenom stillingen hans, og det var klargjort med Stendi at leverandøren kunne inngå slike private avtaler, sier advokat Christian B. Hjort, som representerer én av de tiltalte.

Stendi leverer landsdekkende tjenester innen barnevern, heldøgns omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og eldreomsorg, ifølge selskapet, som tidligere het Aleris Ungplan & BOI.

Sakens bakgrunn

Det er i dag blitt kjent at Økokrim har tatt ut tiltale mot tre tidligere ansatte i Stendi og en leverandør. Forholdene tiltalen omfatter gjelder daværende Aleris Omsorg, før Ambea tok over som eier og selskapet skiftet navn til Stendi.

Tiltalen omfatter et leverandørforhold som ligger tilbake i tid, samt privatøkonomiske forhold rundt tre tidligere ansatte. Det alt vesentligste av avtalene med leverandøren er i dag avsluttet. Saksforholdet er tidligere omtalt i Ambeas kvartals- og årsrapport. Stendi har også ved flere anledninger kommentert spørsmål om saken i mediene. 

I januar 2019 ble ledelsen i daværende Aleris Omsorg gjort kjent med påstander om kritikkverdige forhold rundt ansatte. Selskapet tok umiddelbart initiativ til en ekstern granskning av påstandene. Ambea, som gikk inn som eier av Aleris Omsorg i slutten av januar samme år, ble samtidig orientert og tok over ansvaret for prosessen fra tidspunktet for eierskiftet. Funnene fra granskningen ble så overlevert Økokrim for vurdering og oppfølging. 

Den eksterne granskningen avdekket kritikkverdige forhold av privatøkonomisk art rundt ansatte og en leverandør. Forholdene granskningen avdekket utgjorde uten tvil et alvorlig brudd på selskapets etiske retningslinjer.

De kritikkverdige forholdene berørte ikke selskapets virksomheter. Stendis tjenesteleveranser ble i liten grad berørt, og kvaliteten på tjenestene til brukerne og forpliktelsene overfor oppdragsgivere ble ivaretatt.

Kilde: Stendi

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.