fbpx Over 11 000 aborter på norske sykehus Hopp til hovedinnhold

Over 11 000 aborter på norske sykehus

Folkehelseinstituttets statistikk under viser selvbestemte aborter utført på norske sykehus frem til 12. uke i 2020. Tallene for foregående år ligger på samme nivå som grafikken under viser. Lenger ned ser du tallene for nemndbehandlede aborter etter 12. uke i svangerskapet i 2020.

I 2020 ble det utført 11 081 aborter på norske sykehus. I 1980 ble 13 532 aborter gjennomført. Antall aborter har vært nedadgående siden 2010 (15 741). Fødselstallene er også nedadgående i samme periode.

Tromsø har den høyeste andelen aborter per 1000 kvinner med 11,2. Møre og Romsdal, har den laveste med 7 per 1000 kvinne.

Abort med medikamenter

De fleste aborter gjøres i dag med medikamentell behandling. 94 prosent av de selvbestemte abortene i 2020 ble gjennomført med bruk av medisiner. 

Lavere andel på Vestlandet

De fleste selvbestemte abortene ble utført før niende uke av svangerskapet, de utgjorde 84,2 prosent (landsgjennomsnitt). Sykehuset i Odda og Haukeland sjukehus hadde de laveste aborttallene med 70 og 74,2 prosent.

Alle svangerskapsbrudd etter uke 12 behandles av en nemnd. Primnærnemndene finnes på 26 av sykehusene i Norge, de består av to leger. En av dem skal være ansatt ved den avdelingen som utfører aborter ved sykehuset.

508 nemndsaker i 2020

Det ble utført 508 nemndbehandlinger om svangerskapsbrudd i 2020, som er 12 færre enn året før. 498 (98 prosent) ble innvilget og de resterende ti ble innvilget av klagenemnda.

Fem personer i klagenemnden

Klagenemnda har fem medlemmer; minst to av medlemmene er leger og en er jurist. Som regel vil det også være noen med sosialfaglig kompetanse og/eller en psykolog blant medlemmene. De sitter for fire år av gangen. Det er en klagnemd for hele Norge. Klagenemnda behandler fra 20 til 40 saker om året.

Dette skjer i nemndene

Sakene behandles først i primærnemnda og kan klages inn til klagenemnda. Den som søker må møte i nemnda. I tillegg til en del formalia som presentasjon av hvem som sitter i nemnda og hva de vet om den som har søkt om abort, må kvinnen fortelle hvorfor man ønsker abort. Man kan ha med seg en person til nemndmøtet.

Når nemnda har hørt kvinnens argumenter går vedkommende ut av møtet og kalles tilbake når nemnda har fattet et vedtak.

Innvilgelse eller avslag

Jo lenger du har kommet i svangerskapet, desto strengere er kravene for å få innvilget abort. Etter utgangen av 18. svangerskapsuke (17 uker og 6 dager) kan svangerskapet ikke avbrytes hvis det ikke er særlig tungtveiende grunner for det. Friske fostre antas å være levedyktige etter utgangen av 22. svangerskapsuke (21 uker og 6 dager), og abort er derfor ikke tillatt, står det i helsedirektoratets informasjonsskriv om abort.

Er det noe alvorlig galt med fosteret så det ikke er levedyktig, vil du likevel kunne få innvilget abort gjennom hele svangerskapet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.