fbpx Over 220 000 pasientavtaler utsatt ved norske sykehus Hopp til hovedinnhold

Over 220 000 pasient­avtaler utsatt ved norske sykehus

Dør inn til operasjonsstue.
FÅ KLAGER: Til tross for de mange utsettelsene, har pasientombudene knapt mottatt klager. Foto: Stig Weston

Et stort antall pasienter har fått utsatt timer ved sykehus og behandlingssteder etter at koronapandemien rammet Norge.

Til sammen er over 220 000 avtaler om konsultasjoner, behandlinger og operasjoner i helseforetakene blitt utsatt, viser tall fra Norsk pasientregister og Helsedirektoratet, ifølge NRK.

Samme pasient kan være regnet med flere ganger, dersom de har hatt flere avtaler.

– Tallet kan virke veldig stort, men det gjennomføres ekstremt mange konsultasjoner i helsetjenesten gjennom ett år, så prosentvis er det ikke den store endringen, sier helseminister Bent Høie (H).

Han mener sykehusene er godt i gang med å ta igjen etterslepet.

Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen i Finnmark oppfordrer pasienter om å ta kontakt med fastlegen eller sykehuset og purre dersom plagen de er henvist for, blir verre.

Til tross for de mange utsettelsene, har pasientombudene knapt mottatt klager.

– Folk har vist enorm forståelse for situasjonen, sier Eriksen til NRK.