fbpx Regjeringen vil forlenge muligheten til å fravike pasientrettigheter Hopp til hovedinnhold

Regjeringen vil forlenge muligheten til å fravike pasientrettigheter

Bildet viser Bent Høie og Erna Solberg.

På grunn av den sterke økningen i koronasmitte vil regjeringen videreføre muligheten til å fravike pasientrettigheter samt hindre eksport av viktig legemidler.

Det varsler regjeringen i en proposisjon til Stortinget fredag.

Regjeringen vil videreføre dagens midlertidige bestemmelser i helseberedskapsloven frem til 1. juni neste år.

Dette gjelder blant annet muligheten til å gjøre unntak fra rettigheter til pasienter og brukere.

Beskyttelsesutstyr

«Det er stor usikkerhet om utviklingen av pandemien framover, og endringene i smittesituasjonen vil kunne oppstå raskt. Det kan derfor oppstå større endringer i smittesituasjonen etter 1. januar 2021 som gjør det nødvendig å foreta tilpasninger i og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven slik at helse- og omsorgstjenesten får et større handlingsrom til å utnytte de tilgjengelige ressursene», heter det i forslaget.

Regjeringen ønsker også fortsatt adgang til å hindre at private forhandlere kan selge medisinsk beskyttelsesutstyr til utlandet, utstyr som Norge kan få behov for under virusutbruddet.

Trolig også i 2021

«– Departementet anser det som overveiende sannsynlig at tiltakene som er iverksatt for å sikre tilgang til medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler (...), vil være nødvendige også etter 1. januar 2021», heter det i forslaget.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse