fbpx NSF krever tiltakspakke: – Pasientsikkerheten står i fare Hopp til hovedinnhold

NSF krever tiltakspakke: – Pasientsikkerheten står i fare

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

NSF krever blant annet at alle sykepleiere får et varig lønnstillegg på 35 000 kroner, og at spesialsykepleierne får 50 000 kroner.

NSF krever at regjeringen umiddelbart vedtar en tiltakspakke fordi pasientsikkerheten står i fare.

– På hvilken måte?

– Det er en akutt krise på toppen av en kronisk krise. Over år har vi erfart sykepleiermangel som går utover kvaliteten i tjenestene. Koronapandemien gjør dette særs alvorlig, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun mener dette går utover pasientene som både får et redusert og dårligere tilbud.

– Kan du gi noen eksempler?

– Sykepleiere i Nesseby har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen fordi de føler seg utrygge når de ikke har sykepleiere å støtte seg på i arbeidet. Ved Helsehuset i Tromsø ble konsekvensen at de måtte stenge en hel avdeling. Dette er bare to eksempler på at sykepleiermangelen rammer pasientene, sier Larsen.

Krever heltid

NSF krever også i sitt forslag til tiltakspakke at deltidsansatte sykepleiere skal få tilbud om heltid. I tillegg vil de ha et varig lønnsløft på 35 000 kroner for sykepleiere og 50 000 kroner for spesialsykepleiere.

– Når det gjelder heltidsstillinger, er det et tiltak som skal gjelde under koronapandemien, eller er det ment som et varig krav?

– Det kreves straksløsninger for å mobilisere sykepleiernes arbeidskraftreserve opp til hele stillinger. Men dette er løsninger på kroniske utfordringer, sier Larsen.

Om lønnskravet er forbundslederen tydeligere:

– Lønnsløftet må gis varig hvis det skal ha noen hensikt utover brannslukking.

– Koster mindre enn folk tror

– Tror dere regjeringen er villig til å vedta lønnsøkning for sykepleierne? Og hvordan vil det i så fall påvirke lønnsforhandlingene?

– Regjeringen anerkjenner utfordringen med sykepleiermangel, og da bør de også se på lønn som virkemiddel, sier Larsen.

NSF krever at tiltakspakken må finansieres av staten gjennom særskilte bevilgninger.

– Har dere regnet på hva dette vil koste på kort og lang sikt?

– Det er en kostnad, som ikke fullt ut er kvalitetssikret, men ut fra våre beregninger så koster det mindre enn folk tror. Vi mener kostnaden er en investering i fremtidige helsetjenester. Regjeringen har brukt over 100 milliarder på ulike koronatiltak allerede, sier Larsen.

NSF: Politikernes ansvar å finne løsninger

– Har dere vært i kontakt med regjeringen om denne tiltakspakken?

– Vi har hatt kontakt med de fleste partiene på Stortinget. De takker for initiativet og vil følge det opp, sier Larsen.

– Hva gjør dere om dere ikke får gjennomslag for tiltakspakken?

– Vår jobb er å beskrive utfordringer og løsninger ut fra et sykepleier- og helsetjenesteperspektiv. Det fortsetter vi med – alltid. Spørsmålet ditt bør stilles til de ansvarlige for helsetjenestene med tanke på hva de gjør for å løse sykepleiermangelen og de alvorlige utfordringene for helsetjenestene og pasientsikkerhet, svarer Larsen.

Du kan lese mer om NSF krav om tiltakspakke på deres nettside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse