fbpx FHI vil kartlegge nordmenns holdninger til kommende vaksiner Hopp til hovedinnhold

FHI vil kartlegge nordmenns holdninger til kommende vaksiner

Camilla Stoltenberg, forsker.
VERDIFULL KUNNSKAP: Camilla Stoltenberg mener kunnskap om helse og levevaner i Norge, vil gi helsemyndighetene et verdifullt kunnskap for å sikre flere gode leveår til innbyggerne. Foto: Marit Fonn

22.000 personer får i dag, 21. oktober, invitasjon om å delta i Den nasjonale folkehelseundersøkelsen. I undersøkelsen spør FHI blant annet om holdninger til nye vaksiner.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet opplyser på FHI nettside at undersøkelsen har som mål å få landsrepresentative data om helse og levevaner. FHI vil også vil spørre om koronasituasjonen.

– Vi håper at mange vil delta, sier Stoltenberg i en pressemelding. 

Stoltenberg mener kunnskap om helse og levevaner i Norge vil gi helsemyndighetene et verdifullt grunnlag når de skal sikre landets innbyggere flere gode leveår, og motvirke sosial ulikhet i helse.

– Fordi det er viktig for oss

– Vi ønsker særlig å kartlegge innbyggernes holdninger til kommende vaksiner og rådene som gis nå under koronapandemien, fordi det er viktig for oss i planleggingen videre, forteller Stoltenberg i en pressemelding.

I undersøkelsen blir rundt 2000 tilfeldig valgte voksne personer fra alle landets elleve fylker invitert. Undersøkelsen gjennomføres for første gang i oktober 2020 som en pilotundersøkelse. Målet er at undersøkelsen så skal gjennomføres hvert år. Tanke er at resultatene skal gi helsemyndighetene informasjon om befolkningens helse og levevaner.

Publiserer resultater fortløpende

Resultatene skal deles med befolkningen, politikere og ansatt i staten og fylkene, for at de skal kunne bruke kunnskapen i folkehelsearbeidet.

Funn fra undersøkelsen vil blir publisert fortløpende på FHIs nettsider. Det vil også lages en oversikt over alle publikasjoner og eventuelle forskingsprosjekt som kommer ut av undersøkelsen på nettsiden. 

Du kan lese mer om undersøkelsen her.