fbpx Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020: #Rehabilitering, alderdom og død Hopp til hovedinnhold
Cover: #Rehabilitering, alderdom og død

Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020: #Rehabilitering, alderdom og død

2020; (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no fra august 2019 til juli 2020.

Les PDF-utgave (pdf, 13.29 MB)

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Rehabilitering, alderdom og død:

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Sykepleieforskning er sykepleiernes columbi egg
10 Kommentar, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: – Er det et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert?
14 Public health nurse i Japan: en modell for Norge
20 Sykepleiere kan bidra til en bærekraftig seniorboom
26 Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter
34 Møt forskeren, Hanne Marie Rostad: To av tre demenssyke hadde smerter
38 Kvinner har ulike opplevelser av mestring ni år etter brystkreftkirurgi
44 Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre
48 Hvordan kan ledere forebygge feil i hjemmesykepleien?
54 Nedsatt livskvalitet og oral funksjon etter hjerneslag. En kvalitativ studie
60 Humor er et viktig hjelpemiddel i palliativ behandling
66 Forebyggende hjemmebesøk: Legger kommunen mest vekt på mestring eller omsorg?
72 Helsepersonell som kjelde til trøyst ved tilbakevendande eggstokkreft
78 Hva synes eldre om å bruke videokommunikasjon?
84 Munnstell er en forsømt sykepleieoppgave
88 Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør
94 Møt forskeren, Ann-Cathrin Melby: Intensivdagbok hjelper etterlatte i sorgen
98 Smittevern på sykehjem under covid-19-pandemien
106 Hvordan kan sykepleiere møte pasienter og pårørende ved livets slutt?
112 Kommentar, Mette Irene Ramstad Dønåsen: Med faggruppene i front: – Klinisk fagutvikling og forskning må være våre fremste oppgaver

Flere utgaver