fbpx Både NSF og Spekter vil ha ny arbeidstidsavtale Hopp til hovedinnhold

Både NSF og Spekter vil ha ny arbeidstidsavtale

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes
HELGEKRØLL: Spekter mener en ny avtale må bidra til å løse Helgeturnusen. – Det er selvsagt ikke ensbetydende med at det blir hyppigere helgearbeid på alle, sier kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dørnes.

Spekter krever at en ny avtale må løse helgeturnusen. NSF mener Spekters syn er for snevert i diskusjonen om sykepleierbemanning.

I går ble det kjent at Spekter sa opp arbeidstidsavtalen de inngikk med NSF våren 2018. NSF mener det er dårlige nyheter for helseforetak som allerede sliter med å få tak i nok sykepleiere.

Les også: Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen med NSF

Opp til Spekter hva som skjer videre

Arbeidstidsavtalen skulle gjøre det enklere å gi sykepleierne en mer forutsigbar arbeidstid, gi flere hele stillinger og råd for organisering av bemanningsenheter, tidbankordning og kalenderplaner.

Du kan lese mer om innholdet i avtalen på NSFs nettside.

Når avtalen er sagt opp, er det arbeidsmiljølovens bestemmelser som må følges. Men har Spekter og NSF planer om møtes for å lage en ny avtale?

Ifølge kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, er det ingen konkrete møter på gang. Hun skriver til Sykepleien i en e-post at Spekter som vanlig har løpende dialog med NSF. 

– Arbeidstid er et av temaene vi diskuterer fortløpende, skriver Dørnes og legger til at Spekter er positive til å inngå en ny avtale.

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, bekrefter at det ikke er avtalt noen konkrete møter angående rammeavtalene for arbeidstid. Men også hun er positiv til å inngå en ny avtale.

– Hva som skjer nå, må være opp til Spekter, det er de som har valgt å si opp avtalen før vi har forhandlet en ny.

Helgeturnus

Da det ble kjent at Spekter hadde sagt opp avtalen, begrunnet arbeidsgiverforeningen det blant annet med at avtalen ikke har gjort det lettere å få helgeturnusen til å gå opp.

– Dersom NSF ikke er villig til å inngå avtaler som betyr mer helgejobbing for sykepleiere, er Spekter likevel interessert i en ny arbeidstidsavtale?

– For helseforetakene er det avgjørende å få til avtaler som gjør det mulig å planlegge driften bedre og sikre at det er nok sykepleiere på jobb når det trengs. Det er godt dokumentert at det er i helgene bemanningsutfordringene er størst, skriver Dørnes.

Hun slår videre fast at det er flere brudd på arbeidsmiljøloven i helgene enn i ukedagene. Det er høyere sykefravær, og mer bruk av innleie

– En eventuell ny avtale må bidra til å løse dette. Det er selvsagt ikke ensbetydende med at det blir hyppigere helgearbeid på alle, det finnes flere måter å løse dette på som vi gjerne vil diskutere med NSF.

Snevert fokus

Spekter sier det er helgene som fremdeles er den største utfordringen når det gjelder å få turnuser til å gå opp. Avtalen klarte ikke å gjøre noe med det.

– Er NSF villig til å inngå en eventuell avtale som vil bety mer helgejobbing for sykepleiere?

– Spekter har et altfor snevert fokus når de definerer helgene som det store, egentlige problemet. Det grunnleggende problemet er at helseforetakene mangler sykepleierkompetanse. Da hjelper det ikke å flytte arbeidstiden fra ukedager til helg, svarer Larsen i en e-post til Sykepleien.

Hun mener dessuten at arbeidstidsavtalen ga økt fleksibilitet og handlingsrom til å etablere arbeidsplaner som er tilpasset helseforetakenes driftsbehov, også i helgene.

– At avtalen nødvendigvis ikke løser alle utfordringene, var noe partene erkjente allerede da avtalen ble inngått, men det var et stort skritt i riktig retning, skriver Larsen.

Åtte helseforetak har brukt avtalen

Dørnes opplyser til Sykepleien at det kun er åtte helseforetak som har inngått avtaler basert på rammeavtalen.

– Den generelle tilbakemeldingene er at dette ikke har gitt ønsket effekt, skriver Dørnes.

Spekter oppgir at følgende åtte helseforetak har inngått avtale om kalenderplan i henhold til rammeavtalen:

 1. Helse Fonna
 2. Helse Førde
 3. Helse Nord-Trøndelag
 4. Helgelandssykehuset
 5. Oslo universitetssykehus
 6. Sunnaas sykehus
 7. Sykehuset i Vestfold 
 8. Sørlandet Sykehus

I tillegg har to av helseforetakene i listen over, også inngått særavtale om tidbank. De to helseforetakene er: Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus.

NSFs forbundsleder presiserer i en e-post at nye ordninger krever informasjon og opplæring av dem som skal ta det i bruk. 

– Vi har dessverre erfart at Spekter ikke har vært innstilt på å investere tid i dette.

Les også:

Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen med NSF

Portrett av kvinne, lyst langt hår, svart og grårutete blazer
OPPLÆRING NØDVENDIG: – Nye ordninger krever informasjon til og opplæring av dem som skal ta det i bruk, men vi har dessverre erfart at Spekter ikke har vært innstilt på å investere tid i dette, sier Larsen i en pressemelding. Foto: Kristin Henriksen / NSF

– Dette er dårlig nytt for sykehus som sliter med å rekruttere sykepleiere, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

I april 2018 ble Spekter og NSF enige om en avtale som skulle gi mer forutsigbar arbeidstid og flere hele stillinger i sykehus. Nå har Spekter sagt opp avtalen.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, sier i en pressemelding at dette er dårlig nytt for helseforetak som har bemanningsutfordringer.

Spekter sier på sin side at de vil ha nye løsninger:

– Helseforetakene har gitt Spekter tilbakemelding om at denne avtalen ikke er det de trenger, sier Ingvild Dahl Dørnes, kommunikasjonssjef i Spekter, til Sykepleien.

Les også: Tidbank og bemannings­enheter: Dette er avtalen mellom NSF og Spekter

Innholdet i avtalen

Avtalen ble inngått for snart to år siden. Den skulle gi sykepleierne en mer forutsigbar arbeidstid, gi flere hele stillinger og inneholdt råd for organisering av bemanningsenheter, tidbank-ordning og kalenderplaner.

Du kan lese mer om innholdet i avtalen fra 2018 på NSFs nettsider.

I dag, 13. januar 2020, har imidlertid Spekter valgt å si opp avtalen.

– Underlig, mener NSF-lederen

Larsen sier i pressemeldingen at hun finner det underlig at Spekter så raskt går fra en avtale. Ikke minst fordi på grunn av alt arbeidet som ble lagt ned for å avtalen på plass.

Forbundslederen refererer også til Riksrevisjonens undersøkelse om bemanningsutfordringer i helseforetakene. Rapporten ble publisert i november 2019.

Anbefalinger

Riksrevisjonen vurderer bemanningssituasjonen i helseforetakene til å være alvorlig. Her er noen av anbefalingene de gir helseforetakene:

 • sørge for å jevnlig kartlegge behovet for personell,
 • utvikle strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes,
 • skape en heltidskultur,
 • sørge for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer og
 • sørge for at ledelsen på ulike nivå har mulighet og verktøy til å gjennomføre nødvendige forbedringer.

Mener det er uforståelig

Sett i lys av Riksrevisjonens anbefalinger, mener Larsen det er uforståelig at Spekter ikke ønsker å ta i bruk de verktøyene som denne avtalen gir.

– De viser til en evaluering av ordninger i avtalen, men hvordan kan man evaluere noe man ikke har tatt i bruk, spør forbundsleder Larsen i en pressemelding.

Til dette svarer Dørnes fra Spekter:

– Avtalen har virket siden 2018, og helseforetakene melder til oss at det er like utfordrende å planlegge bemanningen som før. Avtalen har ikke bidratt til å sikre at det er nok sykepleiere på jobb når det er behov for det. Dette har Spekter tydelig kommunisert til NSF at vi ønsker å være i fortsatt dialog på, for å finne nye løsninger, sier Dørnes.

Vanskelige helger

– Vi ønsker avtaler som gir ledere med ansvar for pasientbehandling, drift og arbeidsmiljø mulighet til å fordele ressursene i forutsigbare arbeidsplaner, sier Dørnes.

I en pressemelding påpeker forhandlingssjef Bjørn Skrattegård at de største utfordringene er knyttet til bemanning i helgene.