fbpx WHO: Vent med å innføre hpv-vaksine til gutter før alle verdens jenter får Hopp til hovedinnhold

WHO: Vent med å innføre hpv-vaksine til gutter før alle verdens jenter får

Bildet viser en lege som gjør klart til å administrere en sprøyte.

Mangel på hpv-vaksine gjør at WHO ber land som ennå ikke har innført hpv-vaksine til gutter, om å vente.

Det er  WHO's Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) som vil sikre at hpv-vaksinen gis til dem som trenger den aller mest. Derfor ber de land som planlegger å innføre hpv-vaksine for gutter om å sette planene midlertidig på vent.

Saken er omtalt i British Medical Journal (BMJ).

Effektiv vaksine

Hpv-vaksine beskytter mot kreft forårsaket av humant papillomavirus, som er årsak til nesten all kreft i livmorhalsen. Vaksinen har vist seg å være så effektiv, at WHO tror vaksine, i kombinasjon med screening, kan utrydde livmorhalskreft innen utgangen av dette århundret.

Men viruset kan også gi kreft i penis hos menn og i anus, munn og svelg hos begge kjønn. Derfor har flere land, deriblant Norge, valgt å tilby vaksinen også til gutter. Dette har vært sterkt anbefalt av fagfolk.

Flere år med mangel

WHOs bekymring er at det ikke er nok hpv-vaksine til alle som har nytte av den. Av de 115 landene som har tatt i bruk vaksinen, er bare 13 i lavinntektsland. Samtidig er det disse landene som har høyest sykdomsbyrde av livmorhalskreft.

Det er tre vaksiner på markedet, Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix, som alle gir svært god beskyttelse mot de hpv-typene som oftest gir kreft. Men produsentene, MSD og GlaxoSmithKline, har ikke klart å produsere nok vaksiner. I 2018 var det en underproduksjon på 6 prosent, som er forventet å øke til 32 prosent innen 2022, ifølge BMJ.

Begge produsentene sier, ifølge BMJ, at de investerer for å øke produksjonen, men at det å fremstille vaksiner er en komplisert prosess. WHO anslår at det vil være nok vaksiner først i 2024.

Ikke nok til alle

BMJ viser til England, som innførte hpv-vaksine til gutter på 12 år i høst. Her argumenteres det for at også eldre gutter bør få vaksinen.

– Det er mange argumenter for å vaksinere gutter. De gir god mening hvis man lever i en verden der det er nok til alle, sier Mark Jit, professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, til BMJ.

– De som tar beslutninger om hvem som skal vaksineres i et land, må bli mer oppmerksomme på at det akkurat nå ikke er nok vaksiner til alle jenter som trenger dem.

– Ny måte å tenke på

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, sier WHOs oppfordring ikke får konsekvenser for Norge, siden hpv-vaksine allerede er et tilbud til norske gutter.

– Men dette kan bli en ny måte å tenke på før man utvider tilbud om vaksiner i et nasjonalt vaksinasjonsprogram, sier hun.

– Når det er global mangel på denne vaksinen, er det naturlig å prioritere de som trenger den mest. Det kan få konsekvenser for når man eventuelt kan implementere hpv-vaksinen til flere grupper, dersom vi kommer frem til at det blir aktuelt.

Greve-Isdahl sier dette understreker hvor viktig det er at alle utvidelser av hpv-vaksinasjonsprogrammet må være svært godt begrunnet og utredet.

Folkehelseinstituttet har nettopp begynt å utrede om menn som har sex med menn og immunsupprimerte, to grupper som har økt risiko for kreft som skyldes hpv, skal få vaksinen gratis.

Ti prosent på verdensbasis

Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket, sier det i situasjoner med legemiddelmangel er slik at de med størst behov må få først. Å styre bruken av legemidler er ikke uvanlig. Men en slik global oppfordring som WHO nå kommer med, er ikke vanlig.

Margrethe Greve-Isdahl peker på WHOs mål om å utrydde livmorhalskreft i dette århundret. Vaksinen er en avgjørende faktor for å nå det målet.

– Men på verdensbasis er det bare ti prosent av jentene i målgruppen som får vaksinen, sier hun.

Strenge krav

– Hvordan kan det oppstå mangel?

– Å produsere vaksiner er en møysommelig og tidkrevende prosess. Det tar mellom halvannet og to år fra man beslutter å øke produksjonen, til vaksinene er produsert, forteller Greve-Isdahl.

– Det stilles strenge krav til hele produksjonen, for å sikre at alle vaksiner har samme innhold og lik effekt.

Greve-Isdahl sier det norske barnevaksinasjonsprogrammet ikke er berørt av vaksinemangelen. Norske myndigheter har avtaler med produsentene, og vaksiner på lager.

– Bør man ta imot vaksinen med god samvittighet?

– Ja, det synes jeg.

Les også:

Hpv-vaksinen kan fungerer bedre enn ventet

9 av 10 gutter takker ja til hpv-vaksine

Quiz: Hva kan du om vaksiner?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse