fbpx Stille julaften og hektisk nyttårsaften på legevakten Hopp til hovedinnhold

Slik skader nordmenn seg jul og nyttår

Feststemt person med confetti.

Nyttårsnatten er kjent for å være travel på legevakten, men det er faktisk flere som kommer inn med øyeskader i juni enn i desember og januar.

Det går for seg når et år skal smelles ut og et annet drikkes inn.

Festlige lag kombinert med sterke følelser, fyrverkeri og glatte pensko gjør samlet sett sitt til at legevaktene har det spesielt travelt på nyttårsaften, eller rettere sagt nyttårsnatten.

Faktisk har legevaktene rundt om i landet langt over dobbelt så mange konsultasjoner på grunn av skader nyttårsnatten som de har siste lørdag i januar.

Julaften er det derimot usedvanlig stille. Det viser ti år med tall forsker Hogne Sandvik har samlet inn og analysert fra norske legevaktleger.


Mange skader nyttårsnatten

Hogne Sandvik er spesialist i allmennmedisin, fastlege og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 

Ifølge hans ferske rapport om jule- og nyttårsskader presentert i Tidsskrift for Den norske legeforening var det i årene 2008 til 2018 i alt 36 045 legevaktkonsultasjoner og sykebesøk på julaften, men hele 50 377 på nyttårsaften. Til sammenlikning var det 45 088 den siste lørdagen i januar.

Sandvik valgte å sammenligne høytidsdagene med siste lørdag i januar fordi også denne dagen etterfølges av en fridag og det er ingen faste, festlige anledninger da. Det er heller ingen vesentlige årstidsrelaterte forskjeller.

Fyll og spetakkel

Om man kun ser på tilfellene som gjelder skader, var det 1007 konsultasjoner på de siste lørdagene i januar og 453 på julaften, men hele 2447 på nyttårsnatten.

– Jeg har selv erfaring med å jobbe på legevakt nyttårsaften og vet at mange kvier seg for den, forteller Sandvik til Sykepleien.

Selve dagen og kvelden er det ifølge Sandvik lite spesielt med. Det er etter midnatt ting begynner å ta av.

– Da er det mye fyll, spetakkel og skader.
 

Jeg regnet jo med at det ville være mer forbrenninger, men ble overrasket over at forskjellen var så enorm.
Hogne Sandvik, forsker

22 ganger flere forbrenninger

Ifølge Sandviks rapport var det over 22 ganger så mange forbrenninger nyttårsnatten som en vanlig lørdag.

– Jeg regnet jo med at det ville være mer forbrenninger, men ble overrasket over at forskjellen var så enorm. Det er nok ingen annen forklaring enn fyrverkeri.

Nyttårshelgen byr også på en femdobling i antall øyeskader, ifølge Sandviks rapport. Likevel er verken januar eller desember toppmåneden for den slags.

Ifølge årsrapporten for 2018 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin får legevaktene flest øyerelaterte konsultasjoner i juni, da rundt 3,7 prosent av henvendelsene dreier seg om dette.

– Jeg mistenker at dette til en viss grad kan skyldes feilregistreringer av allergisymptomer, sier Sandvik.

Desidert flest konsultasjoner er registrert under kategorien «allment».

– Vi ser at dette brukes spesielt mye ved telefonhenvendelser, og det kan nok skyldes bekvemmelighet ved diagnosesettingen. Det blir aldri feil med «allment», sier Sandvik.

Respirasjon og hud

Diagnosekategoriene som varierer kraftigst gjennom 2018, er knyttet til respirasjon. Denne kategorien når sitt høydepunkt i februar, mens hudrelaterte konsultasjoner er desidert hyppigst i juli.

– Det er kjent at man er mer utsatt for luftveisinfeksjoner i vintersesongen, bekrefter Sandvik.

– Når det gjelder kategorien hud, så inkluderer dette for eksempel både solforbrenninger og kuttskader, som det gjerne blir en del av i sommerferien.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse