fbpx Én av ti sykepleiere har sett overgrep Hopp til hovedinnhold

Én av ti sykepleiere har sett overgrep

Bildet viser en eldre mann som går med gåstol.
UPASSENDE: Sykepleiere ser at beboere driver med upassende berøring av sine medbeboere.  Foto: Mostphotos

Grisesnakk, blotting og kyssing. Sykepleiere sier at de ser beboere på institusjon som begår overgrep på andre beboere. 

12 prosent av sykepleiere sier de har sett eldre bli utsatt for seksuelle overgrep fra andre beboere på institusjon eller i bofellesskap, skriver Aftenposten.

Halvparten sier at de har sett beboere bli utsatt for vold fra andre beboere.

Funnene er hentet fra en undersøkelse om omfanget av vold og overgrep mot eldre på institusjon eller bofellesskap. Undersøkelsen er utført av Norsk Sykepleierforbund, for Aftenposten. Til sammen 2705 sykepleiere har svart.

Halvparten av sykepleierne som har svart på undersøkelsen, sier at de har sett beboere bli utsatt for vold fra andre beboere, ifølge Aftenposten.

Grisesnakk og kyssing

Én av ti pleiere oppgir at de har sett at eldre beboere er blitt utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep fra andre beboere.

Sykepleierne har her kunnet velge blant fire alternativer. De har krysset av slik:

 • Grisete/slibrig tale: 58 prosent
 • Blotting: 34 prosent
 • Upassende berøring/kyssing: 83 prosent
 • Voldtekt: 4 prosent

Overgrep av ansatte

Nærmere 1 prosent av sykepleierne sier de har sett at eldre beboere er blitt utsatt for seksuelle overgrep fra ansatte.

De fleste av disse tilfellene gjelder upassende berøring og kyssing. Noen få rapporterer også om blotting og voldtekt.

En sykepleier i undersøkelsen skriver:

– Jeg er ikke i tvil om at det er større aksept for vold, mobbing, seksuell trakassering og overgrep på sykehjem enn på skoler og i barnehager. Men dette er ikke noe politikere eller andre vet om.

Seksuell trakassering En av tre unge sykepleiere trakassert av pasienter siste år

Hender med blodrød bakgrunn
UTSATT: Yngre sykepleiere som jobber på sykehjem, er blant dem som oftest opplever seksuell trakassering fra brukere eller pasienter, ifølge Sykepleiens spørreundersøkelse. Foto: Mostphotos

Flere enn hver tredje norske sykepleier under tretti år oppgir å ha opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere det siste året.

I en spørreundersøkelse Sykepleien har gjennomført blant drøyt 20 000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, svarer 34,6 prosent av deltakerne under tretti år «ja» på følgende spørsmål:

«Har du i løpet av de foregående tolv måneder blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter eller brukere?»

Seksuell trakassering er i undersøkelsen definert som <<uønsket seksuell oppmerksomhet, som oppleves som krenkende og/eller plagsom for den som rammes>>.

Når vi inkluderer ulike former for uønsket seksuell oppmerksomhet fra pasienter/brukere (ikke bare trakassering og overgrep) oppgir nærmer halvparten (47,5 prosent) av deltakerne under 30 år at de har opplevd dette i løpet av karrieren.

Les også: Var totalt uforberedt på tilnærmelser fra pasienter

Vanligere på sykehjem

Blant yngre ansatte på sykehjem er det 40,9 prosent som svarer bekreftende på spørsmålet om trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere det siste året. Blant ansatte i hjemmetjenesten og på sykehus er tallene henholdsvis 37,4 og 33,0 prosent.

I fritekstsvarene påpeker en del at det ofte er snakk om pasienter som ikke kan holdes ansvarlig for egne handlinger, men at det likevel kan oppleves ubehagelig:

 • «Jeg ble både truet med voldtekt og andre fysiske skader av en sint intensivpasient. Var usikker på om pasienten var psykisk ustabil/uklar, men ble både redd og veldig sjokkert.»
 • «Det legges vekt på at pasienten er syk og ikke vet hva han holder på med, så han kan ikke holdes ansvarlig for handlingene sine. Men hva med følelsene mine?»
 • «En pasient trakasserer oss ved hvert morgenstell. Leder svarer at vi må bare tåle det. Han er jo syk.»

Når alle yrkesaktive NSF-medlemmer som har besvart undersøkelsen, inkluderes, er det 14,5 prosent – totalt 2954 personer – som oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere det siste året.

Slik gjorde vi det
 • Undersøkelsen ble gjennomført mellom 22. januar og 5. februar 2018 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
 • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 99 867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
 • Totalt 21 316 personer deltok i undersøkelsen.
 • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Hvis du har vært rammet:

Sakene om trakassering fra pasienter:

Sakene om trakassering fra kolleger og ledere: 

Sakene om varsling:

Sakene om menn: 

Reaksjoner og meninger:

Yngre har oftere hørt om trakassering

22,2 prosent – totalt 4601 personer – sier de kjenner til at sykepleiere på deres arbeidsplass/studiested har vært utsatt for overgrep/trakassering fra pasienter eller brukere det siste året.

Også på dette spørsmålet svarer yngre deltakere i undersøkelsen oftere bekreftende enn de eldre.

Mens hver tredje under førti år (33,7 prosent) sier de kjenner til overgrep og trakassering mot sykepleiere, er denne andelen kun 15,8 prosent for de over 40 år.

Ni av ti er menn

Ni av ti oppgir at det var en mannlig pasient/bruker som sto bak overgrepet eller trakasseringen.

På spørsmål om hva trakasseringen eller overgrepet har medført personlig for dem som har vært utsatt, svarer 72,9 prosent «ikke noe spesielt».

9,2 prosent oppgir en følelse av utslitthet, mens omtrent like mange (9,1 prosent) sier hendelsen har fått dem til å avstå fra arbeidsoppgaver.

Mange varsler ikke

Et mindretall oppgir at de varslet sist gang de opplevde trakassering eller overgrep fra brukere/pasienter. 

De vanligste begrunnelsene som oppgis for ikke å varsle om trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere, er:

 • «Jeg synes ikke det var noe å varsle om»
 • «Jeg mente brukeren/pasienten ikke kunne holdes ansvarlig for handlingen»
 • «Jeg anså det som en akseptert risiko ved å jobbe med pasient-/brukergruppen»