fbpx Forskningens ABC | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningens ABC

Som student skal du kunne bruke forskningsbasert kunnskap for å lære og forstå sykepleie. Forskningens ABC inneholder det du trenger for å finne, forstå og bruke forskning.

Hva er kunnskap?

Vitenskapsteori

Hva er vitenskap, og hva er forskjellen på vitenskapelig kunnskap og annen kunnskap?

Å finne og vurdere kunnskap

Å vurdere kunnskap

Det er viktig å vurdere informasjon på en konstruktiv måte. Her får du tips til hvordan du kan lese forskning kritisk.

Hva var resultatene?

Før vi bruker funn som utgangspunkt for å iverksette tiltak som endrer praksis, må vi vite hva resultatene betyr.
Å utvikle kunnskap

«Mixed methods»-design i helseforskning

Et hovedargument for å mikse metodebruk er at det kan gi en bedre og dypere forståelse av tematikken man ønsker å belyse, og dermed styrke tilliten til konklusjonene.

Å formidle kunnskap

Siter og referer korrekt

Feil og mangler ved sitater og referanselister i akademiske arbeider reduserer den vitenskapelige verdien av forskning.

Utgavene på papir