fbpx En uke på operasjonsstua Hopp til hovedinnhold

En uke på operasjonsstua

Bildet viser operasjonssykepleiere som øver på å leire.
WORKSHOP I SIDELEIE: Operasjonssykepleiere leirer pasienten på en måte som sikrer god kirurgisk tilgang og som forebygger komplikasjoner. Her øves det. Foto: Operasjonssykepleierne

Rekonstruksjon av bryst, leiring og store mager. Operasjon 3 på Rikshospitalet har vist frem hverdagen i grønn sone.

@operasjonssykepleierne har delt bilder og video på Sykepleiens Instagram-konto denne uken.

– Det har vært gøy å vise frem litt av hva vi gjør, sier Anne Melaas, som drifter kontoen sammen med Kristin Hjemgaard.

Les også: Få vet hva operasjonssykepleiere gjør

Inn i det grønne

Her er bilder operasjonssykepleierne har delt fra operasjon 3, Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Bildet viser aktivitet i en operasjonsstue.
REKONSTRUERER BRYST: Oktober er rosa- sløyfe måned. På operasjon 3 gjøres det rekonstruksjoner av bryst etter kreftbehandling. Operasjonsteamet er her i gang med en DIEP-operasjon (deep inferior epigastric artery perforator). Et nytt bryst rekonstrueres med hud og underhudsfett fra magen hvor blodforsyningen sikres med kar-anastomoser. Foto: Operasjonssykepleierne
Bildet viser operasjonssykepleiere, noen med gravide mager.
GRAVID I GRØNT: Ingen problem å være gravide operasjonssykepleiere for damene i midten, når man har gode kollegaer rundt seg. Man tar bare litt større plass enn andre ... Foto: Operasjonssykepleierne
Bildet viser operasjonssykepleiere som teller over instrumenter.
VIKTIG TELLING: En av operasjonssykepleierens viktigste oppgaver er telling av kirurgiske instrumenter og utstyr. Det kan være mye å holde styr på, og det er da viktig å få god veiledning av kontaktsykepleier når man er student i videreutdanning. Foto: Operasjonssykepleierne

Ofte inne på stuene

Operasjon 3 dekker fagområdene øre, nese og hals, plastikkirurgi og obstetrikk. Fra mandag morgen frem til fredag ettermiddag var det utført 87 inngrep her.

Lørdag og søndag er det ikke elektive operasjoner, men de tar imot øyeblikkelig hjelp. Det kan være akutte keisersnitt, reoperasjoner eller luftveisproblematikk.

Anne Melaas, som er ledende spesialsykepleier, kan også stå i operasjonsfeltet.

– Jeg er ikke planlagt inne på stuene i den vanlige driften, men hjelper til ved behov. Det kan være i akuttsituasjoner, hvis det er lite folk eller når det er tid for pauser. Hvis jeg skal kunne veilede nyansatte og studenter, må jeg jevnlig være inne på operasjonsstuene.

Må øve til det akutte

Fredager er det satt av en time om morgenen til undervisning, og med jevne mellomrom simulering av akutte situasjoner. Denne fredagen var tema øre, nese og hals.

– Vi simulerer med fullt team, det vil si kirurg, anestesilege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier, forteller Anne Melaas.

– Vi står i mange akuttsituasjoner. De må vi være forberedt på, sier hun.

– Få vet hva operasjonssykepleiere gjør

Bildet viser Anne Melaas og Kristin Hjemgaard.
FRA GRØNN SONE: Anne Melaas og Kristin Hjemgaard håper flere vil skjønne hva operasjonssykepleie handler om, når de følger dem og avdelingen på Instagram. Foto: Operasjonssykepleierne

Derfor viser Kristin Hjemgaard og Anne Melaas frem jobbhverdagen på Instagram.

I denne uken, fra 14. oktober, vil de dele bilder fra hverdagen sin på Sykepleiens konto på Instagram.

Til vanlig deler de bilder og videoer med faglig informasjon og skråblikk fra operasjon 3 på Rikshospitalet, fra brukerkontoen operasjonssykepleierne.

Nøtter i luftveiene og lego i øret

Operasjon 3 dekker fagfeltene øre-, nese- og hals, plastikkirurgi og obstetrikk. Det er både planlagte operasjoner og øyeblikkelig hjelp.

– Vi har mange samarbeidsoperasjoner, forteller Anne Melaas.

– Mange operasjoner kan gå ut over kveld eller natt, og krever at alle fra forskjellige fagfelt jobber tett sammen.

– Vi har også øyeblikkelig-hjelp-funksjon for blant annet fødepasienter og pasienter med truende dårlige luftveier, sier Kristin Hjemgaard.

– Ikke sjelden plukker vi blant annet nøtter ut av luftveiene til små barn. I tillegg til perler og legobiter som er puttet i øre eller nese.

Bildet viser oppdekking av sterilt utstyr på operasjonsstuen.
STUEBILDE: «Fine folk i gang med operasjon» er teksten til dette, som er hentet fra operasjonssykepleiernes Instagram-konto. Foto: Operasjonssykepleierne

Et lukket miljø

– Hvorfor Instagram?

– Vi mangler operasjonssykepleiere. Så vi ønsker rett og slett å profilere oss. En utfordring med å vise oss frem, er at vi jobber i et så lukket miljø, sier Kristin Hjemgaard.

– Mange sykepleiere, også de som jobber på sykehus, vet ikke hvordan vi jobber. Man må nesten innenfor den grønne sonen for å ta del i det.

Anne Melaas peker på at mange tror operasjonssykepleiere bare er legenes håndlangere.

– Men vi er mye mer enn det. Vi forbereder til inngrep, noen ganger kan vi bruke halvannen time på å forberede en pasient til operasjon. Vi leirer, minimerer risiko for infeksjon og tar hånd om medisinsk-teknisk utstyr. I tillegg drifter vi avdelingen, og jobber sammen med legene om å sette opp operasjonsprogram og prioritere. Vi blir gode på mange ting.

Bildet viser utstyr på operasjonsstue.
DELHUDSTRANSPLANTASJON: Tynne skiver frisk hud (dermis og epidermis) flyttes fra et område på kroppen til et annet område som mangler hud (brannskade, sårdefekt etter ulykke, infeksjon, kreft). For at hudtransplantatet skal kunne dekke et større sårområde, kjøres det gjennom en «hullemaskin». Foto: Operasjonssykepleierne

En varslet krise

Avdelingen har nesten alltid ledige stillinger.

– Veldig mange operasjonssykepleiere har de siste årene gått av med pensjon. At det er mangel nå, har vært varslet lenge, påpeker Anne Melaas.

Fordi mangelen er så stor, konkurrerer operasjon 3 med andre operasjonsavdelinger både på Rikshospitalet og i Oslo-området om sykepleierne.

– Vi måtte tenke nytt, sier Kristin Hjemgaard.

– Rundt juletider i fjor la vi hodene i bløt og bestemte oss for å gå på nettet.

Anne Melaas sier det var litt skummelt i begynnelsen.

– Vi må eksponere oss selv, og det var ikke det vi hadde mest lyst til.

Ivaretar etikken

På kontoen deres florerer det av helsepersonell i grønt.

– Hva har kollegene deres sagt?

– De har vært positive, og det gjelder alle yrkesgruppene, sier Anne Melaas.

– Det har vært enklere enn vi trodde og har blitt en morsom greie innad i avdelingen.

I begynnelsen fikk de mange spørsmål utenfra om etikken.

– Vi har forankret dette hos ledelsen, hatt tett dialog med kommunikasjonsavdelingen og vi følger Oslo universitetssykehus' retningslinjer for foto og video, understreker Kristin Hjemgaard.

– Vi ivaretar personvernet og taushetsplikten og viser aldri bilder av pasienter. Vi spør også alltid om tillatelse fra personalet før vi tar bilder, og det er kun vi to som har tilgang til å legge ut bilder på kontoen på Instagram.

Bildet viser forberedelser på operasjonsstue.
SNART SKAL FLERE FAGFELT I GANG: Bordene er dekket og klare. Foto: Operasjonssykepleierne

Liker samarbeidet

– Hvorfor ble dere operasjonssykepleiere?

– Jeg har alltid vært fascinert av og interessert i kirurgi, sier Kristin Hjemgaard.

– Og jeg fikk lyst til å utvide horisonten.

– Vi har begge jobbet på kirurgiske sengeposter, sier Anne Melaas.

– Og å jobbe på operasjonsstuen er kjempegøy, spesielt liker jeg det samarbeidet vi har inne på stuene.

Her kan operasjonssykepleierne følges på Instagram: Operasjonssykepleierne

Her kan Sykepleien følges på Instagram: Sykepleien

Les også:

Operasjonssykepleieren: Alt jeg gjør, handler om å ikke skade pasienten

«Mange tror kanskje at operasjonssykepleieren har en liten rolle»