fbpx Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Rehabilitering, alderdom og død Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Rehabilitering, alderdom og død

2019; 107 (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019.
Les PDF-utgave (pdf, 14.79 MB)

Denne utgaven inneholder artikler om: Rehabilitering, alderdom og død.

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi    
10Gjesteleder, Tor Engevik: Kontinuitet i livets slutt kan være vel så viktig som aktivitet og forebygging
14Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag
22Møt forskeren: Silje Christin Wang Linnerud: Ble nysgjerrig på fatigue
26Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive     
32 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Telenius
34Slik jobber vi på Helsestasjon for voksne i Bamble
39 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Grethe Oksholen
42Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
47 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
48Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
54Møt forskeren: Ingrid Rolfsjord: Forundret over hva sykehjem dokumenterer
58SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
63 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
64Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere  
68Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem     
74Pleielidelse i perioperative pasientforløp for eldre  
82Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enn omsorg gitt av plikt?  
88Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme?  
93 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Katrine Staats
94Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet
98 Forfatterveiledning for fagartikler 
101 Forfatterveiledning for forskningsartikler

Flere utgaver
Annonse
Annonse