fbpx SV: Sørg for heltid først – fyll opp med folk etterpå Hopp til hovedinnhold
Kommunevalget 2019

SV: Sørg for heltid først – fyll opp med folk etterpå

Helseforetakene må pålegges å lyse ut hele og faste stillinger, sier SVs helsepolitiske talsperson Sheida Sangtarash.

Her er Sheida Sangtarash (SV) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

  –  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette:høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling. 

SVs svar: 
1. Flere heltidsstillinger 
– Flere hele – og faste – stillinger henger tett sammen med bemanning. Kommunene kan jobbe mer systematisk med heltidsprosjekter. Vi må også pålegge helseforetakene å lyse ut hele og faste stillinger, sier Sheida Sangtarash.

1. Høyere bemanning
– Utover å sikre de faste og hele stillingene, bør det fylles opp der det trengs.

3. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Folk som jobber i tjenestene har behov for faglig utvikling. Det er personlig viktig, og det bidrar til å utvikle yrkesstoltheten. 

4. Høyere lønn
– Lønnsforhandlinger overlater jeg til partene, men dette er et likestillingsproblem, sier Sangtarash.

– Typiske kvinneyrker er dårligere betalt enn mannsdominerte yrker. Det handler også om mer enn lønnsnivå, om å ha en lønn å leve av. Da må vi også ta tak i utfordringene knyttet til andelen deltidsstillinger.

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I høy grad. Vedtaket om å legge ned utdanningen i Nesna er et eksempel på at vi har organisert oss bort fra muligheten til å ta viktige samfunnsmessige hensyn. Vi vil jobbe for å beholde den. Hvor man utdanner seg, henger sammen med hvor man bosetter seg og hvor man velger å jobbe. Vi kan ikke svekke avgjørende tilgang på sykepleiere der folk bor.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Den riktige prioriteringen ville vært å gi kommunene mer slik at de får bedre handlingsrom. Selvråderett og kjennskap til lokale behov og forhold er viktig, påpeker Sangtarash.

– Ordningen krever også mye administrasjon og rapportering, og det vil også bli dyrere enn å legge til rette for bedre økonomi i kommunene. Når tjeneste tildeles etter stykkpris, får vi stoppeklokkeomsorg, istedenfor kvalitet, sier SV-politikeren, som kaller forsøket en oppskrift på privatisering og konkurranseutsetting.

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– SV er for prinsippet om det skal finnes en maksgrense for reisetiden. Vi forstår utfordringene det har, så det må skje uten at det blir verre noen steder, for så å bli bedre andre steder. En ny utredning må ligge til grunn, og diskusjonen må bygge på fakta. Det er viktig for kvinners trygghet.

– Fødetilbudet vi har i dag, er ikke tilstrekkelig. Mange steder har kvinner altfor lang reisevei uten kompenserende tjenester og tiltak, sier Sheida Sangtarash.

Fakta
Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse