fbpx Får ikke tak i sykepleiere – stenger avdeling Hopp til hovedinnhold

Får ikke tak i sykepleiere – stenger avdeling

Bildet viser sykepleier som legger opp legemidler ved Os sykehjem 2013

– Uforsvarlig å opprettholde avdelingen uten kvalifisert personell, sier helse- og omsorgssjef Cathrine Pedersen i Kongsvinger kommune.

Et halvt år etter at Kongsvinger kommune åpnet en sykehjemsavdeling i nabokommunen Eidskog, stenges den.

Det skriver avisen Glåmdalen[krever innlogging].

– Uten nødvendig fagpersonell vil det være uforsvarlig å opprettholde driften, sier helse- og omsorgssjef Cathrine Pedersen til avisen.

Stengningen er midlertidig.

Skulle ha fire sykepleiere

Sykehjemsavdelingen ble åpnet i januar.

Det skulle da være tolv stillinger og plass til ti beboere. Blant annet skulle det være fire sykepleiere ved avdelingen.

Avdelingen ble ifølge Glåmdalen opprettet som et toårig prosjekt i påvente av ny demensavdeling, som skal stå klar om halvannet år. 

Ingen søkere til natt-stilling

– Vi fikk ikke nok søkere. På stillingen som sykepleier på natt hadde vi ingen søkere. Dette til tross for at vi utlyste store stillingsbrøker. Vi har måttet basere mye av driften på innleie fra vikarbyrå, sier Pedersen til Sykepleien.

Det har også vært færre brukere enn forventet ved avdelingen:

– Avdelingen har ikke vært i stand til å ta imot flere brukere fordi det har fordret tett sykepleieroppfølging. Vi har derfor gjort løpende vurderinger på hva det har vært forsvarlig å gjøre av inntak, forklarer Pedersen.

Avdelingen var også sommerstengt en uke i juni, fordi de ikke fikk tak i nok sykepleiere. 

– Krevende

Hun påpeker at sykepleiermangelen er krevende for kommunehelsetjenesten, særlig i distriktene. 

– Årsaken til rekrutteringsutfordringene er sammensatt. Denne avdelingen er lokalisert for seg selv i en nabokommune, og man blir stående litt alene i rollen. På de andre sykehjemmene med flere avdelinger, oppstår et faglig fellesskap hvor man kan drøfte og vurdere sammen, sier hun.

Hun sier det også er behov for å se på arbeidstidsordninger, slik at man er attraktiv som arbeidsgiver.

– I tillegg er det også lengre reisevei til Eidskog, sier hun.

– Må løfte problemstillingen

Pedersen mener det er behov for å løfte sykepleiermangelen til nasjonalt nivå, samtidig som kommunene også må bli dyktigere til å legge til rette for at flere skal utdanne seg. 

– Kommunen samarbeider med sykepleierutdanningen i Kongsvinger, men det er likevel ikke nok, mener hun.

Sykepleiermangel direkte årsak til stenging

Pedersen er selv utdannet sykepleier, og overtok som helse- og omsorgssjef i Kongsvinger for et halvt år siden. 

Hun sier det er satt i gang et arbeid for å organisere tjenestene annerledes.

– Mer rehabilitering i hjemmet er et mål. På sikt ville vi antakeligvis ikke hatt bruk for disse ti plassene på denne avdelingen. Men den direkte årsaken til at avdelingen nå stenges, er at det ikke har vært mulig å skaffe nok personale, og da spesielt sykepleiere.

Ifølge Glåmdalen er det mye som tyder på at det toårige prosjektet nå avvikles for godt.

– Med tiltaket vi har satt i gang for å organisere tjenestene annerledes, har vi hatt god tilgang på korttidsplasser gjennom sommeren, redusert kjøp av eksterne plasser, og har kun ett overliggerdøgn på sykehus, sier Pedersen.

Får annet tilbud

Det er ifølge Pedersen tatt grep for å sikre faglig forsvarlighet og trygghet både for brukere og helsepersonell ved stengingen av avdelingen.

– De ansatte får et annet tilbud i kommunen, og det får brukerne også, sier hun. 

De ansatte jobber nå på korttidsavdelingen på Roverud. 

– Dersom stengingen blir varig, blir det dialog og prosess etter vanlige rutiner for å finne gode løsninger sammen, sier hun.

Pedersen vil på ny orientere formannskapet i kommunen om saken 21. august.

Informert

Mona Trøhagen er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Kongsvinger kommune. Hun overtok vervet i mai.

– Selv om jeg ikke har vært med i oppstartsfasen, kjenner jeg til rekrutteringsproblemene ved den aktuelle sykehjemsavdelingen, sier hun.

Hun påpeker at avdelingen også måtte stenge tidligere i sommer, fordi det ikke var nok personale til å dekke vaktene.

Til den manglende interessen fra mulige søkere sier hun:

– Det ble utlyst store stillinger, og det er bra. Samtidig var det langvakter hver tredje helg, og man kan stille seg spørsmålet om hvor fristende det har vært for potensielle søkere.

Trøhaugen sier at etter den informasjonen hun har fått, har grepene som har blitt tatt etter stengingen fungert greit. 

– Hjemmesykepleien har blant annet blitt oppbemannet for å ta seg av hjemmeboende brukere som har økt behov, sier hun.

Les også: Bent Høie: Sykepleiermangelen haster mest

0 Kommentarer

Annonse
Annonse