fbpx Flest klamydiatilfeller registrert på 13 år – veldig mange tester seg Hopp til hovedinnhold

Flest klamydiatilfeller registrert på 13 år – veldig mange tester seg

Bildet viser fargerike kondomer.

I 2018 ble 26 570 klamydiatilfeller registrert i Norge, 5,7 prosent flere enn i 2017. Folkehelseinstituttet mener for mange utenom risikogrupper tester seg.

Antall klamydiadiagnoser i 2018 er det høyeste antallet siden 2005. Tallene ble lagt ut i det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer,  MSIS, i dag onsdag 19. juni.

Tross tilsynelatende økning er ikke avdelingsdirektør Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet (FHI) bekymret over veksten i diagnoser. Hun påpeker at rapportert forekomst er noe annet enn reell utbredelse.

– Klamydia gir sjelden symptomer. Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen. Antall diagnostiserte personer med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, sier Kløvstad til NTB.

Kan få følger

Kløvstad understreker at klamydiatallene holder seg stabile år etter år, og at veksten i diagnoser står i forhold til befolkningsveksten.

– Hvor bekymret skal vi være for følger av klamydia?

– Hos de fleste går klamydia over uten at de merker det, uten at noe skjer. Men hos noen få kan det føre til komplikasjoner, og derfor må vi være mer målrettet mot dem som er i risikogruppa, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år. Sykdommen smitter ved ubeskyttet sex og er nå den vanligste seksuelt overførbare, bakterielle infeksjonen vi har i Norge, sier Kløvstad.

To av tre smittede er registrert i alderen 20 til 24 år.

For mange tester

Antall testede for klamydia i fjor var imidlertid 362 603 for hele landet, og av disse var det 7,3 prosent som testet positivt.

– Det er altfor mange som tester seg, og de siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser, samtidig som man finner færre tilfeller blant dem. Vi ser særlig at det testes for mye blant de eldre aldersgruppene. Det er bortkastet bruk av ressurser, og man øker risikoen for falske positive testresultater, sier Kløvstad.

Spesielt blant kvinner over 30 år er andelen positive tilfeller lav, samtidig som denne gruppa utgjør en økende andel av dem som tester seg.

Oslo høyest

I likhet med tidligere år har Oslo ennå høyest rapport om forekomst av klamydia, der den har økt betydelig de siste tre årene, etterfulgt av Troms og Finnmark. Den rapporterte forekomsten har gått ned i Troms og Finnmark siden 2008, men det var en oppgang fra 2017 til 2018.

– Forskjellene i observert forekomst av klamydia fylkene imellom kan skyldes regionale ulikheter i seksualatferd, ulikt helsetjenestetilbud og hvor utbredt klamydiatestingen er, forklarer Kløvstad.

Det er rundt 60 prosent kvinner blant dem som diagnostiseres, men det er også langt flere kvinner enn menn som tester seg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse